Människa, som syns från armarna och nedåt, går åt höger i bild, iklädd gul jacka och gröna byxor. Hus och gräsmatta i bakgrunden.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter sin stroke uppnår bättre funktion på ett halvår än de som inte gör det. Chansen till god återhämtning verkar kunna förbättras avsevärt. Det framgår av en ny studie.

Studien, som är från Göteborgs universitet, bygger på data om 1 500 strokepatienter vid 35 svenska sjukhus. Deltagarna grupperades utifrån sina fysiska aktivitetsmönster efter en stroke.

Fyra timmars träning i veckan

Studien pekar på att ökad eller bibehållen fysisk aktivitet, med fyra timmars träning i veckan, fördubblade chanserna att nå en bra återhämtning sex månader efter en stroke.

Män och personer med bra kognitiv förmåga bibehöll oftare ett aktivt liv med bättre återhämtning som följd, visar studien också.

Förbättrar på cellnivå

Fysisk aktivitet “programmerar om” hjärnan och kroppen på ett positivt sätt efter stroke, säger Dongni Buvarp som forskar inom klinisk neurovetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Fysisk aktivitet förbättrar kroppens återhämtning på cellnivå, ökar muskelstyrka och välbefinnande samt minskar risken för fall, depression och hjärt-kärlsjukdom. Oavsett strokens svårighetsgrad kan de drabbade få fördelar genom att öka sin träning.

Viktigt att stötta

Vikten av fysisk aktivitet är något som sjukvårdspersonal, de drabbade och deras nära bör känna till, säger Dongni Buvarp.

Kvinnor och personer med nedsatt kognition tycks bli mindre aktiva efter stroke. Studieresultaten tyder på att dessa grupper behöver mer stöttning för att komma igång med fysisk aktivitet.

Forskare har tidigare kunnat påvisa ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och strokesymptomens svårighetsgrad vid själva insjuknandet. De nya resultaten visar alltså på vikten av att upprätthålla en hälsosam och aktiv livsstil även efter en stroke.

Lästips: Fysiskt aktiva har större chans att överleva en stroke
Afasi efter stroke fortfarande vanligt
Adhd knyts till hjärtstopp och stroke
Screening kan minska risk för stroke

Vetenskaplig artikel:

Physical Activity Trajectories and Functional Recovery After Acute Stroke Among Adults in Sweden, JAMA Network Open.

Kontakt:

Dongni Buvarp
dongni.buvarp@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera