närbild på pipett som sticks ned i provrör
Bild: Unsplash/Louis Reed
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns starka samband mellan adhd och vissa hjärt-kärlsjukdomar, enligt en ny studie.

Det är ganska vanligt att människor med adhd har andra psykiatriska diagnoser eller fysiska hälsoproblem. Bland annat har adhd förknippats med en ökad risk för sjukdomar i hjärta och kärl.

Men om det finns ett samband mellan adhd i sig och hjärt-kärlsjukdomar, och i så fall vilka specifika sjukdomar, har inte fått lika mycket uppmärksamhet.

“Adhd en oberoende riskfaktor”

I en studie från Karolinska institutet och Örebro universitet har forskare undersökt sambandet mellan adhd och ett 20-tal hjärt-kärlsjukdomar.

– Vi såg att vuxna med adhd löpte dubbelt så stor risk att utveckla minst en hjärt-kärlsjukdom jämfört med dem utan adhd, säger Lin Li vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

– När vi tog hänsyn till andra väletablerade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom försvagades sambandet men förblev fortfarande signifikant. Detta tyder på att adhd är en oberoende riskfaktor för ett brett spektrum av hjärt-kärlsjukdomar.

Resultatet bygger på nationella data över fler än fem miljoner vuxna. Efter uppföljningsperioden på i genomsnitt knappt 12 år hade 38 procent av personerna med adhd minst en hjärt-kärlsjukdom medan motsvarande siffra för dem utan adhd bara var 24 procent.

Detta är adhd

Adhd, attention deficit/hyperactivity disorder, är en vanlig neuropsykiatrisk diagnos som bland annat kännetecknas av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Uppskattningsvis 2,5 procent av världens vuxna lever med adhd.

Källa: Karolinska institutet

Här är sambanden särskilt starka

Forskarna såg i studien förhöjda risker för alla typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Sambandet mellan adhd och hjärt-kärlsjukdom var extra starkt för hjärtstopp, stroke till följd av hjärnblödning och förträngningar i blodkärlen.

Sambandet var något starkare hos män än hos kvinnor.

Vid vissa psykiatriska tillstånd, som missbruksproblem, var risken för hjärt-kärlsjukdom betydligt högre hos personer med adhd. Behandling med centralstimulerande eller andra psykiatriska läkemedel, som antidepressiv eller ångestdämpande medicin, förändrade inte sambandet i någon större utsträckning.

Svårt med orsakssambandet

Forskarna poängterar att det är svårt att säkert fastställa ett orsakssamband. Det är alltså svårt att säga att adhd i sig ger större risk för fysisk sjukdom och andra diagnoser, även om samband alltså syns.

Dock är studiens resultat väsentlig information för människor med adhd och för hälso- och sjukvården, enligt forskarna.

– För behandlande läkare är det viktigt att noggrant undersöka livsstilsfaktorer och potentiellt samexisterande psykiatriska diagnoser i syfte att minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos individer med adhd, säger Henrik Larsson, professor vid Örebro universitet och anknuten forskare vid Karolinska Institutet.

Han tillägger att det är önskvärt med mer forskning som undersöker möjliga biologiska mekanismer bakom sambanden mellan adhd och andra diagnoser.

Läs också: Adhd kan göra unga kvinnor mer sexuellt utsatta

Vetenskaplig artikel:

Attention-deficit/hyperactivity disorder as a risk factor for cardiovascular diseases: a nationwide population-based cohort study, (Lin Li, Zheng Chang, Jiangwei Sun, Miguel Garcia-Argibay, Ebba Du Rietz, Maja Dobrosavljevic, Isabell Brikell, Tomas Jernberg, Marco Solmi, Samuele Cortese och Henrik Larsson), World Psychiatry.

Kontakt:

Lin Li
lin.li@ki.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera