Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förmaksflimmer är ovanligt hos barn och unga, men personer som föddes för tidigt, eller som var stora vid födseln, har en förhöjd risk att drabbas i vuxen ålder. Det visar en studie.

Under några decennier har förekomsten av förmaksflimmer i ung ålder ökat något, men det sker från låga nivåer. En studie har nu undersökt sambandet mellan för tidig födsel, fostertillväxt och risken att utveckla förmaksflimmer upp till medelålder.

– Förmaksflimmer i ung ålder kan innebära en tung socioekonomisk börda för individen, och det behövs mer kunskap om de bakomliggande orsakerna till sjukdomen. Våra fynd kan synliggöra behovet av att övervaka och förebygga sjukdomen hos fler grupper med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, säger forskaren Fen Yang vid Karolinska institutet.

Något förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar

Enligt Socialstyrelsen är cirka fem procent av barn som föds i Sverige prematura, alltså födda innan graviditetsvecka 37. Det är känt sedan tidigare att för tidigt födda barn, men också bebisar som är ovanligt små respektive stora vid födseln, har en något förhöjd risk att drabbas av hjärtsjukdomar som till exempel stroke och hjärtsvikt senare i livet.

Hittills har dock kunskapen om risken för förmaksflimmer* i de här grupperna varit begränsad.

* Förmaksflimmer ökar risken för bland annat stroke och är den vanligaste formen av hjärtarytmi, det vill säga störningar i hjärtats rytm. Främst drabbas medelålders och äldre. Bland unga är förekomsten låg och uppskattas till 0,12–0,16 procent.

Risken för förmaksflimmer ökar

I den nya studien såg forskarna en något förhöjd risk att drabbas av förmaksflimmer upp i medelåldern för barn som fötts för tidigt. De såg också en ökad risk för barn som var stora i förhållande till den tid som en graviditet har pågått, så kallad gestationsålder.

–  För barn som föds små för gestationsålder finns en förhöjd risk för förmaksflimmer upp till 18 års ålder men inte senare i vuxenlivet, säger docent Krisztina László vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Riskökningen var 30 procent för prematura barn, 55 procent för barn som var stora i  förhållande till graviditetslängd, gestationsålder, och 71 procent för barn som både var prematura och stora vid födseln.

I ett nästa steg vill forskarna studera sambandet mellan för tidig födsel, fostertillväxt och risken för förmaksflimmer bland äldre.

Åtta miljoner födslar ingick i studie

Resultaten bygger på statistiska analyser av drygt åtta miljoner födslar från danska (under åren 1978-2016), finska (1987-2014) och svenska (1973-2014) medicinska födelseregister. Födslarna matchades mot förekomsten av förmaksflimmer i de nationella patient- och dödsorsaksregistren fram till 2021. Resultaten har jämförts med syskon i samma familjer. Eftersom det är en observationsstudie kan inte några orsakssamband fastställas.

Forskningen är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet, Uppsala universitet, Aarhus universitet i Danmark, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Institutet för hälsa och välfärd i Finland och Fudanuniversitetet i Kina.

Vetenskaplig studie:

Preterm birth, small and large for gestational age and the risk of atrial fibrillation up to middle-age: a Nordic cohort study, Jama Pediatrics.

Kontakt:

Fen Yang, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet, fen.yang@ki.se

Krisztina László, docent vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet, krisztina.laszlo@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera