Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Besvär i vulva och vagina drabbar många kvinnor och kan försämra sexlivet. Det visar en studie som även konstaterar att negativa erfarenheter av gynekologiska undersökningar inte är ovanligt.

I en studie vid Umeå universitet har 600 kvinnor som behandlades för besvär i vagina och vulva, de yttre delarna av könsorganet, fått svara på enkätfrågor. Forskarna har också tagit del av journaluppgifter från Norrlands universitetssjukhus.

Studien visar att en tredjedel av kvinnorna hade negativa erfarenheter av gynekologiska undersökningar, lika många hade tidigare behandlats för depression.

Nästan nio av tio kvinnor hade positiva erfarenheter av sex, men fler än hälften beskrev minskad sexlust och att de kände torrhet i samband med samlag.

Smärta vid samlag

Enligt forskarna hade kvinnorna i studien komplexa symtom, som kan vara svåra att tolka och kopplas till många aspekter av livet.

Det allra vanligaste symtomet var dock smärta vid samlag, något som beskrevs av två tredjedelar av kvinnorna i studien. Forskarna ser också ett statistiskt säkerställt samband mellan smärta vid sex och negativa upplevelser av gynekologisk undersökning.

I studien kunde besvären delas in i fem huvudsakliga grupper: smärta, infektioner som svamp, klamydia och herpes, inflammatoriska sjukdomar som Lichen sclerosus, det vill säga hudförändringar och klåda på könsorganen och runt analöppningen. Det förekom också ospecificerade diagnoser i samband med första besöket.

Sjukdomsbild varierar med ålder

Smärta var den vanligaste diagnosen hos yngre kvinnor, medan inflammatoriska hudsjukdomar var vanligast hos kvinnor från 40 år och uppåt.

– Besvären och sjukdomsbilden varierar mycket beroende på kvinnans ålder, något som specialisterna i vården bör vara medvetna om vid undersökning och diagnos, säger Elisabet Nylander, överläkare och forskare vid Umeå universitet.

Sexuell hälsa påverkas negativt

Symtom från vulva och vagina drabbar ungefär var tredje kvinna, och påverkar både sexuell och psykosocial hälsa negativt, enligt forskarna.

Forskningen inom området är begränsad, och den aktuella studien är den mest omfattande. Men enligt forskarna finns ett behov av bättre förståelse för kvinnor med vulvasjukdomar.

– Ökad medvetenhet, ett erfaret vulvamottagningsteam och omhändertagande av flera olika vårdspecialister är nödvändigt för ett optimalt omhändertagande och behandling av kvinnor med vulvasjukdomar, säger Elisabet Nylander.

Mer om studien

Studien gjordes under perioden 2005 till 2021. Medelåldern på kvinnorna i studien var 30 år, men alla åldrar finns representerade. De flesta levde i ett fast förhållande.

Studie:

Characteristics of women seeking care at a vulvar clinic: A study of 600 patients during a 17-year period, JEADV Clinical Practice.

Kontakt:

Elisabet Nylander, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, elisabet.nylander@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera