Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Läkemedel som litium och klozapin, men också elbehandling kan minska risken att tonårspojkar med psykisk sjukdom begår självmord. Det visar en studie som jämfört behandlingar i svenska regioner.

Varje år begår 800 000 människor självmord i världen. Bland tonåringar och unga vuxna är självmord den ledande dödsorsaken. Upp till 90 procent av ungdomar som tar sina liv lider av svår psykisk sjukdom, till exempel svåra depressionstillstånd, bipolära sjukdomar och schizofreni.

Sjukdomarna kan behandlas med elbehandling, ECT, och läkemedlen klozapin och litium. Tidigare studier har visat att dessa behandlingar kan minska risken för självmord hos vuxna.

Det har däremot varit oklart om de även kan förhindra självmord hos ungdomar, men i en ny studie har forskare vid Karolinska institutet undersökt detta.

– Vi har undersökt om regional överdödlighet i självmord hos 15- till 19-åringar var korrelerat med användning av ECT, litium och klozapin bland unga, säger forskaren Adrian Desai Boström vid Karolinska institutet.

Data från alla regioner

Forskarna använde registerdata från de 21 svenska regionerna mellan 2016 och 2020. Under perioden tog 632 personer mellan 15 och 24 år sina liv.

Överdödligheten mättes genom att jämföra självmord bland unga mellan 15 och 19 år med patienter mellan 20 och 24 år inom samma region. Studien visar att regioner med lägre självmordstal i tonårsgruppen också gav mer behandling med ECT, litium och klozapin till de yngre patienterna.

Behandlingarna kan förhindra självmord hos unga

Studien som bygger på observationer kan inte slå fast ett direkt orsakssamband, men enligt Adrian Desai Boström går fynden i linje med tidigare studier på vuxna. Resultaten pekar alltså på att behandlingar som ECT, litium och klozapin även kan minska risken för självmord bland tonåringar.

– Resultaten ger en tydlig signal om att tidigt insatt medicinsk-psykiatrisk behandling mot svår psykisk sjukdom kan bidra till att minska överdödligheten i självmord hos pojkar i sena tonår, säger han.

Fynden visar också att stora geografiska skillnader finns i psykiatrivården för unga.

– Resultaten talar för att det finns en ojämlik vård i Sverige av de svårast sjuka inom svensk barn- och ungdomspsykiatri. Men de ger också hopp om att en förbättrad vård av dessa ungdomar kan minska självmord hos unga män, säger Adrian Desai Boström.

Andra psykiatriska tillstånd undersöks

Forskargruppens nästa steg är att utvärdera om dessa behandlingar också kan vara skyddande vid andra svåra psykiatriska tillstånd, där det i dag finns en hög dödlighet och relativ brist på verksamma behandlingar. Till exempel skulle ECT kunna användas vid svår ätstörning med samsjuklighet i depressionssjukdom.

– Dessa studier kan med fördel fokusera på behandlingarnas effekter på självmordsrisken, men även på andra möjliga positiva behandlingsutfall som förbättrad funktionsförmåga, kognitiv funktion och livskvalitet på lång sikt, säger Adrian Desai Boström.

Studie:

Regional Clozapine, ECT and Lithium Usage Inversely Associated with 4 Excess Suicide Rates in Male Adolescents, Nature Communications.

Kontakt:

Adrian E. Desai Boström, ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, adrian.desai.bostrom@ki.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera