Artikel från Karolinska Institutet

Träning mildrar smärta och minskar stelhet vid artros i knäleden, men enighet har saknats om vilka övningar och vilken träningsdos som är bäst. En studie har nu undersökt effekten av en hög och låg träningsdos.

Knäledsartros är förknippat med långvarig smärta, stelhet, nedsatt funktion och minskad livskvalitet. Träning är en vanlig behandling, men få studier har undersökt vilken träningsdos som är optimal.

Forskare vid Karolinska institutet har därför rekryterat 189 personer med knäledsartros i Sverige och Norge till en randomiserad kontrollerad studie* för att utvärdera om hög träningsdos är överlägsen lågdosträning för knäledsartrospatienter.

* En randomiserad kontrollerad studie innebär att försökspersoner lottas till olika behandlingar.

Låg och hög träningsdos

Hälften av gruppen lottades till att få en låg träningsdos motsvarande fem träningsövningar under 20 till 30 minuter per tillfälle. Den andra hälften fick en hög träningsdos med elva övningar mellan 70 och 90 minuter per tillfälle. Båda grupperna tränade tre gånger i veckan under tolv veckor.

För att mäta och utvärdera resultaten fick deltagarna fylla i formulär med frågor om bland annat smärta, livskvalitet och knäfunktion varannan vecka under interventionen. De fick sedan fylla i formulären igen sex respektive tolv månader efter avslutad behandling.

Forskarnas hypotes var att den höga träningsdosen skulle ge bättre kliniskt resultat, men så var inte fallet.

– Ungefär hälften av deltagarna i båda grupperna förbättrades med hjälp av träningen. Vi kunde bland annat se att smärta, livskvalitet och knäfunktion förbättrades, säger Tom Arild Torstensen, fysioterapeut och forskare på KI.

Lite bättre knäfunktion vid högre träningsdos

Forskarna noterar dock att högdosbehandling kan vara att föredra på lång sikt för personer som lever ett aktivt liv.

– Högdosträning gav något bättre knäfunktion vid sport och rekreation i slutet av behandlingen och sex månader efter interventionen. Även livskvalitén förbättrades i den gruppen efter sex månader. Dessa effekter avtog dock efter tolv månader, säger Tom Arild Torstensen.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid Högskolan i Dalarna och Region Dalarna, samt Norwegian University of Science and Technology i Trondheim, Norge.

Vetenskaplig studie:

High- Versus Low-Dose Exercise Therapy for Knee Osteoarthritis A Randomized Controlled Multicenter TrialAnnals of Internal Medicine.

Kontakt:

Tom Arild Torstensen, forskare och fysioterapeutvid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet och Holten Institute. tom.torstensen@holteninstitute.com

 

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera