Modell av ett hjärta, mot grå bakgrund
Bild: Robina Weermeijer, Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svår eller sjuklig fetma i 18-årsåldern kan kopplas till ökad risk för förmaksflimmer i yngre medelåldern. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Studien bygger på analys av registerdata från drygt 1,7 miljoner män som mönstrade för värnplikt i Sverige mellan 1969 och 2005. Genomsnittsåldern vid mönstring var 18 år.

Mönstringsuppgifterna omfattade bland annat längd, vikt, blodtryck, kondition och muskelstyrka. Med stöd av data från slutenvårds- och dödsorsaksregister kunde forskarna fastställa förekomsten av förmaksflimmer senare i männens liv.

Förmaksflimmer – oregelbundna hjärtslag

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbundna och ofta snabba hjärtslag. Ibland förmår inte hjärtat pumpa runt blodet som det ska. Graden av symtom varierar och sjukdomen kan vara kronisk eller komma i attacker. Ofta krävs sjukhusvård. Med förmaksflimmer ökar risken för hjärtsvikt och ischemisk stroke, hjärninfarkt.

Källa: Göteborgs universitet

Kraftigt ökad risk vid BMI 35 eller mer

Genomsnittsålder för diagnosen förmaksflimmer var drygt 52 år i gruppen som helhet.

Den ökade risken för framtida förmaksflimmer ökade med stigande kroppsmasseindex, BMI, vid mönstring.

För dem med svår eller sjuklig fetma vid mönstring, BMI 35 eller mer, var risken för förmaksflimmer i yngre medelålder mellan tre- och fyrfaldigt ökad. För dessa män låg snittåldern vid diagnos på drygt 43 år.

Även risk för stroke

Enligt studien var förhöjt BMI hos ungdomar alltså starkt kopplat till tidigt förmaksflimmer, med efterföljande sämre kliniska resultat. Långtidsexponering för övervikt och fetma bland individer som fått förmaksflimmer var förenat med ökad risk för död, hjärtsvikt och ischemisk stroke.

Forskaren och läkaren Demir Djekic ser screening för förmaksflimmer och mer aktiv uppföljning och behandling som möjligheter på sikt. Han tipsar också om att låta testa hjärtat vid misstänkta symptom.

– Har man varit överviktig under lång tid och känner av symptom på förmaksflimmer, som hjärtklappning, andnöd eller oregelbunden puls, kan man vända sig till sin vårdcentral och lämna ett EKG.

Vetenskaplig artikel:

Body Mass Index in Adolescence and Long‐Term Risk of Early Incident Atrial Fibrillation and Subsequent Mortality, Heart Failure, and Ischemic Stroke (Demir Djekic, Martin Lindgren, N. David Åberg, Maria Åberg, Espen Fengsrud, Dritan Poci, Martin Adiels och Annika Rosengren), Journal of the American Heart Association.

Kontakt:

Demir Djekic, anknuten till forskning inom molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
demir.djekic@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera