Mörk rund tunnel med grönska vid mynningen
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att lämna gängbrottslighet kan vara svårt − det nya livet ter sig totalt ovisst. Då kan positiva förebilder i form av före detta gängkriminella vara till hjälp, visar forskning. Men inte alla som jobbar med att stötta avhoppare vågar anlita personer med ett brottsligt förflutet.

De som hamnar i kriminella gäng har ofta en ganska klar bild över vilken roll de kommer att ha i gänget. Men för dem som vill lämna ett kriminellt gäng är det inte lika enkelt. Livet utanför kriminaliteten är som ett blankt blad, konstaterar forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

De har studerat gängmedlemmars självuppfattning när dessa går in eller ur ett gäng. Resultaten bygger på två intervjustudier: En studie med intagna som börjar närma sig slutet av sin strafftid och en med klienter och anställda i ett svenskt så kallat exitprogram.

Förebilder visar att ett nytt liv är möjligt

Forskarna konstaterar att de som vill lämna kriminella gäng har ett stort behov av en ny samhörighet för att kunna ändra uppfattning om sig själva och om vilket liv de kan leva.

Forskarna pekar också på att förebilder kan vara till stor hjälp. I det här fallet handlar det om människor med egna erfarenheter av att lämna organiserad kriminalitet. De kan vara anställda vid ett exitprogram och genomgår inför det en utbildning i att stötta avhoppare.

− Flera gängavhoppare berättar om betydelsen av att ha en förebild. Någon som förstår vad de går igenom och visar hur en ny vardag kan se ut, säger Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Inte alla vågar anställa

Inte alla exitprogram vågar dock anställa personer med ett förflutet i gängkriminalitet. Forskarna tror att anledningen är en upplevd risk att personen inte fullt ut har lämnat sitt tidigare liv, och då inte blir en positiv förebild.

− Om det hanteras rätt kan det finna stora vinster med att anta de här personerna. Studien tyder på att samhörigheten med någon som genomgått en liknande upplevelse, och som visar att det går att lämna gängkriminaliteten, är av oerhörd vikt för de som vill hoppa av ett gäng, säger Kristina Alstam, universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitetet.

Läs också: Framtidstro kan rädda unga från gängen

Kontakt:

Kristina Alstam, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
kristina.alstam@socwork.gu.se

Vetenskaplig artikel:

Possible selves. Gang passages, projective imaginations, and self-transformations (Kristina Alstam och Torbjörn Forkby), Taylor & Francis Online.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera