fågel på kvist, grön bakgrund
Bild: Tom Wallis
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fåglar har dialekter. Och fågelungar som är så unga som 12 dagar kan känna igen sin dialekt, visar en ny studie. Men varifrån kommer den förmågan? Det grubblar forskarna på.

Fågelungar lär sig att sjunga genom att lyssna till föräldrarnas och andra vuxna fåglars sånger. I både mänskligt språk och fågelsång ger inlärningsprocessen upphov till små förändringar över generationer. Det leder till dialekter, alltså distinkta skillnader mellan populationer.

Olika sångdialekter finns hos svartvita flugsnappare, till exempel. En studie från bland annat Stockholms universitet visar att dessa fåglars sång från sju olika europeiska populationer tydligt skiljer sig åt.

12 dagar gamla fåglar känner igen dialekten

Studien visar också att fågelungar som bara är 12 dagar gamla kan känna igen sin egen dialekt. Det blev tydligt när forskarna spelade upp fågelsång för nära 2 000 flugsnapparungar.

Fågelungarna, visade det sig, reagerade mer och började tigga mat när de hörde sånger som var mest lika deras egna dialekter.

Gapande fågelungar i bo, uppifrån
Bild: Axel Strauß, Wikimedia commons, licens CC BY-SA 3.0.

Kan vara medfött

Varför kan ungarna detta, då? En förklaring skulle kunna vara att de lyssnar till sina pappors sånger och därmed lär sig att känna igen den lokala dialekten. Men – hundratals timmar av ljudinspelningar vid fågelholkar visade att fågelungarna hör väldigt få sånger från papporna.

De fågelungar som hade pappor som sjöng mest reagerade dessutom minst på dialekten.

– Alternativet är att förmågan hos fågelungarna att känna igen den egna dialekten är medfödd, säger David Wheatcroft vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Att sjunga sin lokala dialekt tros hjälpa vuxna fåglar att attrahera lämpliga partners.

– Om skillnaderna på fåglarnas reaktioner är medfödda så kan det tyda på en anmärkningsvärd samutveckling mellan kulturella drag och bakomliggande gener, säger David Wheatcroft.

Fågelungarna undviker att lära sig andra dialekter

Forskarna upptäckte också att fågelungarnas tydliga respons på den egna sångdialekten hjälpte dem att undvika att lära sig sånger från andra arter i omgivningen. En svartvit flugsnapparunges reaktion på sång från en liknande art, halsbandsflugsnappare, var lika svag som sångerna från andra svartvita flugsnappares dialekter. På det sättet kunde ungarna filtrera bort sånger från andra arter.

– Resultaten av studien visar att även när ett beteende är medfött, som fågelsång, så verkar det kunna anpassas på ett finurligt sätt så att det blir så fördelaktigt som möjligt, säger David Wheatcroft.

Vetenskaplig studie:

Species-specific song responses emerge as a by-product of tuning to the local dialect (David Wheatcroft, Louis Bliard, Myriam El Harouchi, David López-Idiáquez, Tiia Kärkkäinen, Fanny-Linn H. Kraft, Jaime Muriel, Samyuktha Rajan, Tomas Tuvillo, Malcolm D. Burgess, Alejandro Cantarero, Toni Laaksonen, Jesús Martínez-Padilla, Marcel E. Visser och Anna Qvarnström), Current Biology.

Kontakt:

David Wheatcroft, zoologiska institutionen, Stockholms universitet
david.wheatcroft@zoologi.su.se

Bild på fågelungar: Axel Strauß, via Wikimedia commons, licens CC BY-SA 3.0.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera