Bild: Scott Webb/Unsplash
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att anlita en personlig tränare med mer än fem års erfarenhet minskar kraftigt risken för småskador och smärtkänningar jämfört med om tränaren är ny inom yrket, enligt en ny studie.

– En förklaring kan vara att tränarna utvecklas som instruktörer med tiden och då tydligare kan visa hur man ska träna för att undvika skador, säger Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Över 1100 personer deltog i studien, som genomfördes som ett internationellt samarbete mellan Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet, och ett sjukhus i Bangladesh. Resultat var tydligt: Att anlita en personlig tränare med minst fem års erfarenhet minskar risken för småskador och smärtkänningar jämfört med att ta hjälp av en mindre erfaren tränare.

Mätning av smärtkänningar

Försökspersonerna var mellan 15 och 55 år gamla, de var mestadels män, och bland dem fanns både rutinerade gymbesökare och personer som bara hade tränat sedan några veckor tillbaka. Träningen speglade det utbud som fanns på gymmen, det vill säga träningsredskap och utrustning för styrketräning med fria vikter och maskiner för olika muskelgrupper, men även rörlighetsträning på en öppen yta i form av exempelvis aerobics och cross fit.

Deltagarna fick dagligen under en vecka svara på frågor om de kände av muskelsmärtor. Om svaret var ”ja” så fick de definiera i vilken av åtta olika kroppszoner de kände smärta (nacke, axel, armbåge, handled/hand, rygg, höft/lår, knä, och/eller fotled/fot).

– En avgränsning i studien är att vi fångade in smärtkänningar som i många fall orsakats av mindre muskelskador, men som inte nödvändigtvis behövde innebära en skada. Smärtkänning var det centrala, säger Mamunur Rashid.

Deltagare från 74 gym

I gruppen med en tränare som hade mindre än ett års erfarenhet var det mer än dubbelt så vanligt med muskelsmärtor jämfört med dem vars tränare hade mer än fem års erfarenhet. Hade tränaren mellan ett och fem års erfarenhet var också risken för smärtkänning högre, men bara omkring 20 procent än för gruppen som anlitat de mest erfarna tränarna.

Deltagarna i studien ägnade sig antingen åt styrketräning, rörlighetsträning eller både och på 74 olika gym i Bangladesh, och samordnades av Sohel Ahmed, fysioterapeut och verksam på ett sjukhus i Bangladesh.

– Träningen på gymmen i Bangladesh är väldigt lik den i Sverige. En skillnad är att man vanligtvis där har små grupper som delar på en tränare under styrke- och andra typer av träning, medan man i Sverige nästan som regel är ensam med tränaren när man styrketränar eller tränar självständigt, säger Manzur Kader, doktor i fysioterapi.

“Erfarenhet har stor betydelse”

Forskarna undersökte också om tränarens utbildning hade någon betydelse för smärtkänning och småskador, men fick inget tydligt svar.

– Utbildning är så klart viktigt, men vi behöver en större datamängd med tillräcklig spridning när det gäller tränares utbildningskvalifikationer och erfarenhet för att kunna avgöra vilken inverkan den kan ha. Det vi kunde se tydligt var att erfarenhet har stor betydelse. Jag tror att en förklaring till det är att tränarna utvecklas som instruktörer med tiden och tydligare kan visa hur man ska träna för att undvika skador när de är mer erfarna, säger Mamunur Rashid.

Vetenskaplig artikel:

Fitness Trainers’ Educational Qualification and Experience and Its Association with Their Trainees’ Musculoskeletal Pain: A Cross-Sectional Study.

Kontakt:

Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, mamunur.rashid@hig.se
Manzur Kader, doktor i fysioterapi vid Karolinska Institutet, manzur.kader@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera