Man skriver i block, kvinna bakom i oskärpa, vid skrivbord
Artikel från Uppsala universitet

Svenska studenter var sämst på att följa restriktioner och rekommendationer under covidpandemins första våg. Det visar en jämförelse mellan de nordiska länderna och Storbritannien.

Jämförelsen, som finns med i en ny studie, omfattar Sverige, Island, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien.

Studien visar att nära tre fjärdedelar av studenterna i Storbritannien följde sitt lands rekommendationer, medan bara knappt hälften av studenterna i Sverige gjorde motsvarande.

Kvinnor och äldre studenter var mest noggranna

De i studien som följde riktlinjerna mest, i länderna generellt, var kvinnor, äldre studenter och de som uttryckte en oro för att smittas av covid-19.

På en landsnivå var efterlevnaden av restriktionerna kopplad till antalet dagar sedan nedstängning (“lockdown”) inletts, åtgärdernas strikthet samt dödligheten i covid-19.

– Vi kunde se att kortare perioder av strikta riktlinjer var förknippade med bättre efterlevnad av riktlinjerna i alla länder i undersökningen, säger Miia Bask, forskare i sociologi vid Uppsala universitet.

Oron samma som hos andra

Även om svenska studenter inte följde rekommendationerna lika noggrant som studenter i andra länder var deras oro över att smittas på samma nivå som genomsnittet av länderna, enligt studien.

Information upplevdes senfärdig

Pandemirestriktioners strikthet har i tidigare studier visats ha koppling till depressiva symptom hos universitet- och högskolestudenter. Tidigare studier har också visat att strikta riktlinjer och en förväntan om att få korrekt och tidig information från beslutsfattarna har samband med hur riktlinjer följs.

Svenska studenter var, efter de brittiska, de som i högst grad tyckte att myndigheterna inte kom med information om smittan i tid.

Uppgifterna om studenters följsamhet kommer från en internationell enkät bland drygt 10 000 högskole- och universitetsstudenter och genomfördes i maj-juni 2020.

Vetenskaplig artikel:

Political stringency, infection rates, and higher education students’ adherence to government measures in the Nordic countries and the UK during the first wave of the COVID-19 outbreak (G Berg-Beckhoff, M Bask, S S Jervelund, J D Guldager, A Quickfall, F Rabiee Khan, G Oddsson, K A van der Wel, K K Sarasjärvi, S Olafsdottir, V Buffel, V Skalická, S Van de Velde), Preventive Medicine.

Kontakt:

Miia Bask, universitetslektor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet
miia.bask@soc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera