händer och mobiltelefon med mobilspel
Bild: Unsplash/SCREEN POST
Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Snacket på nätet kan förutspå om ett dataspel kommer att sälja bra eller inte. Och det här kan företag baka in i sina försäljningsprognoser, enligt forskare.

Dataspel är sett till marknadsvärde en av de största sektorerna inom underhållningsbranschen. Många spel kräver mycket stora investeringar och kan vara under utveckling i flera år. Att kunna förutspå ett spels försäljning är därför värdefull information för dem som jobbar med spel.

Surret ger ledtrådar

Idag baseras många förutsägelser på företagens egen försäljning och på dataspelens produktegenskaper. Forskare vid Högskolan i Skövde har testat att förbättra förutsägelserna genom att ta in sådant som data från Google-sökningar och människors beteende online. Det kan handla om sådant som “buzzen” kring en kommande produkt, det vill säga hur människor pratar – surrar – om den.

– Onlinebuzzen kring ett spel innan det släpps har visat sig vara en mycket bra indikator på dess kommande försäljning, både under lanseringen och under dess totala livstid, säger Nikolaos Kourentzes, professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde.

Hjälper till att förstå konkurrenter

Via matematiska modeller har forskarna översatt informationen till försäljningsprognoser. Det har förbättrat noggrannheten i prognoser med 18 procent, enligt forskarna.

De menar att företag på detta vis även kan förstå hur konkurrenters lanseringar kommer att slå. Det gör det möjligt att optimera det egna företagets planer och bättre utnyttja tillgängliga resurser.

– Resultaten från studien erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att få tag i den här typen av information. Vanligtvis är detta en mycket resurskrävande uppgift med begränsad framgång, säger Nikolaos Kourentzes.

Kan användas till annat också

Forskningen är direkt applicerbar på dataspelsindustrin. Men Nikolaos Kourentzes ser fler möjliga användningsområden.

– Eftersom det är möjligt att hitta konsumenters onlinebeteende inom olika sektorer och intresseområden kan vår metod tillämpas inom andra sektorer. Till exempel skulle man potentiellt kunna förutspå intresset för och mottagandet av statlig politik, användning av incitament med mera.

Vetenskaplig artikel:

Predictive competitive intelligence with prerelease online search traffic (Oliver Schaer, Nikolaos Kourentzes och Robert Fildes), Production and Operations Management.

Kontakt:

Nikolaos Kourentzes, professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde
nikolaos.kourentzes@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera