ben och fötter på två personer som sitter och dinglar med benen
Artikel från Röda Korsets Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Unga kvinnor med ADHD kan vara extra utsatta vad gäller kärlek och sex. De behöver bättre förståelse från vården, hävdar ny studie.

Den som har adhd kan ha svårigheter i umgänget med andra och svårt att reglera de egna känslorna. Det är vanligt med olika grad av ouppmärksamhet men man kan också uppleva hyperaktivitet och impulsivitet.

Det är känt att kvinnor med adhd överlag har mer ångest, depression och självskadebeteenden än män med samma diagnos. För unga kvinnor kan allt detta innebära att de får annorlunda sexuella erfarenheter jämfört med andra. Ibland är det negativt.

Risk för oönskad graviditet

– Sexuella riskbeteenden och svårigheter med romantiska relationer kan resultera i högre risk för oplanerad graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar, sexuell utsatthet och lägre välbefinnande, Inger Wallin Lundell, lektor vid Röda Korsets Högskola.

Hon är en av författarna till en studie där kvinnor i åldern 15-29 år, samtliga med ADHD-diagnos, har intervjuats.

Bryter mot normer

Studien visar att unga kvinnor med adhd känner att de är annorlunda vad gäller relationer och sex. De upplever att de bryter mot normer för sexuellt beteende. De kan också uppge att de har svårt med romantiska relationer. En del kan ha svårt att koncentrera sig vid sex.

– De uttrycker en önskan om att inte bli dömda för sitt beteende, utan de har ett behov av att bli förstådda och accepterade som de är, säger Inger Wallin Lundell.

Strategier för bättre sex och relationer

Ökad självkännedom bland kvinnorna kan hjälpa dem, enligt studien, att identifiera de egna hjälpbehoven. Det kan handla om att utveckla strategier som förbättrar det sexuella livet och ökar tryggheten. Att känna sig sexuellt trygg innebär att känna sig bekväm med sin egen sexualitet och att ha kontroll över den sexuella situationen.

Vården måste ha kunskap

Det är viktigt för hälso- och sjukvården att känna till att unga kvinnor med adhd kan ha en skörhet vad gäller sex och relationer, menar studiens författare. Till exempel kan det ibland vara relevant, i professionella sammanhang, att ställa frågor om sexuell utsatthet till kvinnor med adhd.

– Vårdpersonal måste öka sin kunskap för att kunna möta de unga kvinnorna med rätt vård och stöd, säger Inger Wallin Lundell.

Vetenskaplig artikel:

Self-experienced sexual and reproductive health in young women with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A qualitative interview study (Karin Wallin, Inger Wallin Lundell, Lena Hanberger, Siw Alehagen och Sally Hultsjö), BMC Women’s Health.

Kontakt:

Inger Wallin Lundell
inger.wallin.lundell@rkh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera