Bild: Donald Giannatti/Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer som pensionssparar i så kallade hållbara fonder drivs inte bara av altruistiska värderingar. Viljan att imponera på andra, samt att ha makt över den hållbara utvecklingen, spelar också in.

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där pensionsspararna själva kan välja i vilka fonder pensionskapitalet ska placeras.

Forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har undersökt de psykologiska drivkrafterna som påverkar hur olika personer väljer att investera sin premiepension.

En vilja att imponera på andra

Studien visar att personer som väljer olika typer av hållbara pensionsfonder i större utsträckning drivs av så kallade altruistiska värderingar som betonar vikten av jämlikhet, skyddandet av miljön och social rättvisa.

Men resultaten pekar också på att egocentriska värderingar spelar in.

− Den starkaste värderingen bakom hållbara pensionsinvesteringar är i själva verket auktoritet, vilket vi definierar som viljan att leda och befästa sin makt för att kontrollera människor och resurser, säger konsumtionsforskaren John Magnus Roos.

Drivkraften kan alltså handla om auktoritär makt som kan byggas dels genom att imponera på andra människor eftersom hållbarhet är trendigt, dels genom att vara med och kontrollera resurser för en hållbar utveckling.

Värderar pengar och ägande lägre

Samtidigt visar resultatet att personer som pensionssparar mer hållbart inte prioriterar pengar och ägande i lika hög utsträckning som de som investerar i mer traditionella fonder. De värderar helt enkelt materiell egendom lägre.

− Det är inte särskilt överraskande att de primärt motiveras av annat. Dock visar annan forskning att dessa människor inte tror att avkastningen är sämre, vilket den heller inte har visat sig att vara. Men vår forskning visar alltså att det som driver dem till de hållbara investeringarna är annat än ekonomisk vinning, säger John Magnus Roos.

Värderingar styr investeringar

Dessa värderingar utmärker personer som aktivt väljer att investera i hållbara pensionsfonder:

  • De lägger större vikt vid altruistiska värden som jämlikhet, skyddandet av miljön och social rättvisa
  • De värderar i större utsträckning auktoritet – att utöva makt genom kontroll av människor och resurser
  • De prioriterar materiella ting och rikedom i mindre utsträckning

Mindre fokus på avkastningen

Enligt forskarna säger studien något om den enskildas drivkraft till att investera hållbart. Resultatet tyder också på att hållbart pensionssparande ytterst handlar om värderingar, vilka värden vi vill stå för och vilket samhälle vi vill ha.

− Det här kan exempelvis användas i den externa kommunikationen eller i produktutbudet, där fokus läggs mindre på den ekonomisk avkastningen och mer på att ”boosta investerarens ego” genom den hållbarhet som investeringen innebär, säger John Magnus Roos.

Så gjordes forskningen

  • 3 500 slumpmässigt utvalda personer tillfrågades, 1 005 personer svarade
  • 68 personer uppgav att de investerat i hållbara pensionsfonder
  • Tre olika analyser av värderingar har gjorts, från generella kluster av värderingar till mer nyanserade/specifika värden
  • Studien utgår från socialpsykologens Shalom H. Schwartz teori om grundläggande mänskliga värderingar
  • För att undersöka drivkrafterna bakom valet att investera hållbart genomfördes olika så kallade regressionsanalyser med olika värden som oberoende variabler

Vetenskaplig artikel:

A three-level analysis of values related to socially responsible retirement investments (pdf) .

Kontakt:

John Magnus Roos, forskare vid centrum för konsumtionsforskning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde,  magnus.roos@cfk.gu.se, Magnus Jansson, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, magnus.jansson@gri.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera