Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En studie visar att det finns tydliga epigenetiska skillnader mellan olika grupper av patienter med typ 2-diabetes. Skillnaderna kan även kopplas till risker att utveckla vanliga komplikationer. Resultaten ger ytterligare stöd för mer individanpassad behandling av sjukdomen, menar forskare vid Lunds universitet.

Under 2018 publicerade forskare vid Lunds universitets diabetescentrum en uppmärksammad studie som visar att det går att dela in typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i fem undergrupper.

I november 2021 kunde samma forskare visa att det finns tydliga genetiska skillnader mellan de fyra undergrupperna av typ 2-diabetes. Det tyder på att det finns olika orsaker bakom sjukdomen.

Nu visar ytterligare en studie det även finns epigenetiska skillnader mellan de fyra undergrupperna med typ 2-diabetes. Dessa epigenetiska markörer kan utvecklas för att förutse vanliga komplikationer vid typ 2-diabetes och sätta in individanpassad vård och behandling.

– Dagens sjukvård behandlar typ 2-diabetes på ungefär samma sätt samtidigt som alltmer forskning tyder på att dessa patienter behöver individanpassad vård och behandling. Våra fynd ger ytterligare stöd för att det är kliniskt relevant att dela in patienter med typ 2-diabetes i undergrupper för individanpassad behandling, säger Charlotte Ling, professor i diabetes och epigenetik vid Lunds universitet.

Det här är epigenetik

Epigenetik handlar om modifieringar av arvsmassan som inte ändrar den genetiska koden. Det handlar istället om hur vårt DNA  läses av och när det uttrycks, det vill säga vilka gener som är på- eller avslagna och när. Under hela vårt liv påverkas dessutom epigenetiken av den yttre miljön. Det kan vara maten vi äter, stress, fysisk aktivitet, kemikalier vi utsätts för eller andra livsstils- och miljöfaktorer.

Fakta: Vetenskap och Hälsa

För dig som vill veta merFakta om epigenetik

 

Studien har gjorts på över 500 patienter som nyligen fått diagnosen typ 2-diabetes.

Fynden kunde användas för att utveckla en poängskala för att bedöma risken att utveckla vanliga komplikationer vid typ 2-diabetes. Epigenetiska markörer kopplade till två av patientgrupperna kunde förutspå ökad risk för att utveckla hjärtinfarkt, stroke och njursjukdom.

– Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna hos patienter med typ 2-diabetes. Njursjukdom hos diabetespatienter leder till lidande för patienten och stora sjukvårdskostnader för samhället eftersom många behöver gå i dialys. En epigenetisk biomarkör som kan förutspå komplikationer i ett tidigt skede skulle ge sjukvården möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder, säger Charlotte Ling.

 

Så gjordes studien

Studien har gjorts på sammanlagt 553 nydiagnostiserade personer med typ 2-diabetes som ingår i två befolkningsstudier i Sverige. Forskarna mätte så kallade DNA-metyleringar i blodet på 800 000 ställen i arvsmassan hos samtliga deltagare.

DNA-metylering innebär att kemiska förändringar, så kallade metylgrupper, sätter sig på generna vilket påverkar deras funktion. De hittade sammanlagt 4 465 ställen med DNA-metyleringar som var specifika för de fyra undergrupperna med typ 2-diabetes.

Forskarna behöver nu bekräfta resultaten i utländska befolkningsstudier. Det finns även planer på att studera DNA-metyleringar i vävnader som muskel, fett, lever och bukspottskörtel från de fyra undergrupperna med typ 2-diabetes.

 

Vetenskaplig artikel:

Novel Subgroups of Type 2 Diabetes Display Different Epigenetic Patterns, Which Associate With Future Diabetic Complications, Diabetes Care.

Kontakt:

Charlotte Ling, professor i diabetes och epigenetik vid Lunds universitet,  charlotte.ling@med.lu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera