Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En speciell sorts antikroppar visar lovande resultat för att bekämpa infektioner som orsakas av virusfamiljen hantavirus, där bland annat sorkfeber ingår. Det visar en studie av forskare vid Umeå universitet.

– Eftersom vi idag saknar effektiv behandling mot sorkfeber som hos vissa personer kan bli allvarlig, i värsta fall dödlig, är det mycket hoppfullt att vi nu har kommit en bra bit på väg mot något som verkligen kan ha effekt på infektionen, säger Clas Ahlm, professor vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Det motmedel som forskarna kunde se har effekt mot hantavirus är en speciell så kallat monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar är antikroppar som är identiska eftersom de har odlats fram från en och samma klon av en B-cell.

Hantavirus

  • Hantavirusinfektioner orsakas av omkring 35 olika närbesläktade varianter av hantavirus som finns rapporterade över världen.
  • Varje hantavirustyp har en viss gnagarart som värddjur. Hantavirus orsakar normalt inte sjukdom hos värddjuret. Det blir däremot bärare av smittan under lång tid. Virus utsöndras från de infekterade gnagarna via urin, avföring och saliv.
  • Smittspridning till människor sker framför allt via inandning av damm som förorenats av gnagares urin och avföring eller via direktkontakt med smittade djurs saliv, urin eller avföring. Inkubationstiden varierar från några få dagar till två månader. Vanligen är den 2-4 veckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Viruset orsakar sorkfeber

Hantavirus är den familj av virus där Puumala-viruset som orsakar sorkfeber ingår.

Sorkfeber sprids med skogssork och är relativt vanlig i norra Sverige där cirka tio procent av den vuxna befolkningen beräknas ha haft infektionen.

Sorkfeber är ett slags blödarfeber som bland annat påverkar njurarna, men för många påminner sjukdomen om en svår influensa med hög feber, huvud- och muskelvärk samt ont över njurarna.

Sorkfeber läker självmant, även om det kan ta lång tid. För framför allt äldre personer kan sjukdomen i värsta fall vara dödlig. Den totala dödligheten i sorkfeber är dock under en procent. I Asien och Amerika finns andra typer av hantavirus med betydligt högre dödlighet, där upp till nästan var tredje som insjuknar dör.

Antikroppar neutraliserar hantaviruset

Forskarna har studerat totalt 135 olika monoklonala antikroppar från drygt 40 patienter med sorkfeber. De hittade då några antikroppar som effektivt kunde neutralisera flera olika hantavirus. Dessa antikroppar testades i djurförsök och visade sig kunna förhindra eller lindra infektioner hos sork eller hamster.

– De antikroppar vi på detta sätt har prövat oss fram till är läkemedelskandidater mot svår hantavirusinfektion. Det är dock lång väg innan en sådan behandling är redo för kliniskt bruk, säger Mattias Forsell, docent vid Umeå universitet och en av studiens huvudförfattare.

Vetenskaplig artikel:

Human antibody recognizing a quaternary epitope in the Puumala virus glycoprotein provides broad protection against orthohantaviruses,
(Eva Mittler et al.), Science Translational Medicine.

Kontakt:

Mattias Forsell, institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, mattias.forsell@umu.se
Clas Ahlm, institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, clas.ahlm@umu.se

Fotnot:

Studien är gjord i samarbete med forskare i Finland och USA. Vid Umeå universitet har professor Clas Ahlm, docent Mattias Forsell, Julia Wigren Byström och Janne Tynell, alla vid Institutionen för klinisk mikrobiologi arbetat med studien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera