Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Historieämnet har ofta präglats av nationalistiska berättelser som skapat splittring och konflikt. I ett nytt projekt, som riktar sig till lärare i hela Europa, ska i stället den gemensamma historien lyftas fram.

Historia kan användas som ett kraftfullt och destruktivt politiskt verktyg. Det har inte minst blivit tydligt under den ryska invasionen av Ukraina.

– Ämnet har på sätt och vis blivit kontaminerat med berättelser som använts för att bygga nationalism och föreställningar om vad nationen är eller har varit, säger Fredrik Alvén som är docent i historia vid Malmö universitet.

Öppen webbplats

Han leder nu Malmö universitets arbete inom ramen för ett internationellt projekt om historieundervisning. Målet är att skapa en öppen webbplats med kursplaner, övningar, källmaterial och bedömningsstöd för historielärare i hela Europa.

– Vi bygger nu upp ett digitalt historielabb där lärare kan hitta inspiration och få verktyg att använda i sin undervisning. I stället för att fokusera på nationella historiska redogörelser och detaljer vill vi skapa förutsättningar för att undervisa om de stora utvecklingslinjerna i historien, säger Fredrik Alvén.

–  Materialet på webbplatsen utgår från övergripande och gemensamma teman som migration, klass, kultur och genus, fortsätter han.

Utveckla källkritik och förstå dilemman

Flera europeiska lärosäten ingår i samarbetet som leds universitetet i Murcia i Spanien. Webbplatsen ska också inspirera lärare att jobba med aktiv pedagogik där elever får utveckla sin förmåga att förhålla sig till källor och historiska dilemman.

– Det handlar om att självständigt kunna göra jämförelser, dra lärdomar och kunna sätta historiska skeenden i en kontext. Att förstå att människor i historien inte kan dömas utifrån vår tids moraliska värderingar utan att de haft begränsade möjligheter att agera i den tid och det sammanhang de levde i. Det skapar också en bättre förståelse för nutiden.

Olika historiska teman

Lärosätena i projektet tar fram material om olika historiska teman. Just nu arbetar Fredrik Alvén och kollegorna vid Malmö universitet med temat genus och kvinnors kamp för jämlikhet i Europa.

Hela webbplatsen väntas vara klar mot slutet av året. En förhoppning är att skolor och klasser i olika länder kan samarbeta kring materialet.

– Jag hoppas att projektet kan utmana den traditionella historieundervisningen och hjälpa lärare att tänka nytt. Ytterst handlar det också om att bygga broar mellan framtidens europeiska medborgare.

Kontakt:

Fredrik Alvén, docent i historia vid Malmö universitet, fredrik.alven@mau.se

Mer om projektet:

Historylab for European Civic Engagement

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera