Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den ansedda tidskriften Nature publicerade forskningsresultat som påstod att Sverige och Finland kraftigt ökat sin avverkning av skog. Det stämmer inte. Nu har forskare visat var felet uppstod.

I juli 2020 publicerades i tidskriften Nature mycket överraskande och uppmärksammade resultat om en kraftigt ökad skogsavverkning i Sverige och Finland. Många forskare ifrågasatte resultaten och i en studie visas nu hur artikeln i Nature kunde bli så felaktig.

Oförändrad avverkning i Sverige

De flesta europeiska länder har statistik över hur mycket skog som avverkats och på  hur stora ytor. Statistiken baseras i de flesta fall på uppgifter från sågverk och massaindustrier och kan ofta bekräftas av andra typer av undersökningar. Officiell statistik om avverkade volymer i Finland och Sverige, för den period som analyseras i Nature-artiklarna, visar en måttlig ökning i Finland och en i stort sett oförändrad nivå i Sverige.

Den nya forskningsstudien har kombinerat samma satellitbaserade skogskartor som Nature-artikeln baserades på med fältinventerade provytor från de finska och svenska riksskogstaxeringarna. Resultaten visar att resultaten i Nature inte kan vara korrekta.

Satellitkartor har blivit bättre

I den nya artikeln jämförs de satellitbaserade kartorna som användes i Nature-studien, med fler än 120 000 ytor som forskarna besökt, och resultaten visar att det inte är avverkningarna som har ökat dramatiskt efter 2015 utan skogskartornas förmåga att upptäcka avverkningar.

Kan vi lita på fjärranalys, som satellitbaserade kartor?

– Ja, vi kan lita på fjärranalys, men Nature-artikeln är ett exempel på forskning där forskarna inte tillräckligt väl har satt sig in i metoden som använts för att övervaka skogsavverkningar över tid med hjälp av satellitdata. Fjärranalys är och kommer att vara en viktig komponent, men i kombination med fältbesökta referensytor, och där kan data från Riksskogstaxeringens provytor spela en viktig roll. Resultaten som nu presenteras i vår artikel lyfter viktiga frågor om vilka metoder som bör användas för övervakning av de europeiska skogarna i framtiden, säger Jonas Fridman, programchef för den svenska Riksskogstaxeringen vid SLU.

Kan ha vilselett beslutsfattare

Hans Petersson, som ansvarar för delar av Sveriges klimatrapportering, påpekar att det finns en risk att de felaktiga resultaten från Nature-artikeln redan har vilselett beslutsfattare och på så vis orsakat oavsiktliga konsekvenser för EU:s skogspolitik.

– Vår nya artikel, liksom arbete från flera forskargrupper i Europa, har gjort det möjligt att komma närmare en korrekt uppskattning av avverkningsnivåerna, säger Hans Petersson, SLU.

Vetenskapliga artiklar:

Harvested area did not increase abruptly – How advancements in satellite-based mapping led to erroneous conclusions, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Forest Science.

Den felaktiga artikeln:

Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Kontakt:

Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
jonas.fridman@slu.se, Hans Petersson, forskare, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, hans.petersson@slu.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera