Bild: Jon Tyson/Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur skapar man en trygg inskolning när föräldrar inte får följa med in på förskolan? Och hur har pandemin påverkat relationerna mellan barn, föräldrar och personal? Det har forskare i Lund undersökt.

För att kunna leva upp till Folkhälsomyndighetens smittskyddsregler flyttade många förskolor inskolningen utomhus. Social distansering praktiserades gentemot föräldrarna och oftast fick högst en, eller ingen, förälder vistas inomhus.

På det stora hela har utomhusintroduktion fungerat, anser flertalet som deltagit i undersökningen, men de flesta upplevde att det försvårade relationen till de nya barnen. Många påpekade att även relationen till föräldrarna påverkats negativt av restriktionerna. Som en deltagare koncist formulerade det: ”Avstånd skapar avstånd”. Det är oroväckande, eftersom relationen mellan föräldrar och personal indirekt kan påverka barnet och personalens relation.

Kroppsspråket extra viktigt

– I vissa fall verkar barnen tolka det fysiska avståndet mellan personal och föräldrar som ett uttryck för att de vuxna inte litar på varandra, säger Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi.

Att barnen kan tolka distansen på detta vis tycker hon är oroväckande, eftersom det gör det svårare för personalen att närma sig barnet.

– Om det blir nödvändigt att praktisera social distansering framöver kan det vara viktigt för förskolepersonal och föräldrar att vara extra uppmärksamma på att använda ett inbjudande kroppsspråk och tonläge gentemot varandra, säger Martina Andersson Søe, doktorand.

Fördel med passiva föräldrar

Förskolor som i vanliga fall brukar låta föräldrar spela en aktiv roll vid inskolningen har varit tvungna att lägga om sin strategi och låta föräldern delta på ett mer passivt sätt. Bland studiens deltagare fanns många som upplevde att den passiva föräldrarollen skapade ett större lugn inne på avdelningen, och att det blev lättare för personalen att samspela med barnet.

– Ur ett anknytningsperspektiv är det vettigt att föräldern just håller sig i bakgrunden, säger Martina Andersson Søe. Detta lämnar plats till att barnet och personalen kan skapa sin relation.

Satte ljuset på relationernas betydelse

De flesta som deltog i studien uppgav att deras sätt att tänka kring introduktionsrutinerna har förändrats under pandemin. Man blev påmind om vikten av att kunna skapa relationer med familjerna under introduktionen, samt hur viktigt det är för personalteamet att diskutera och reflektera över vad de gör och varför.

Studiens fynd bidrar med relevanta perspektiv på hur introduktionen bör organiseras bortom pandemin. Forskarna hoppas kunna undersöka närmre på vilket sätt man bäst involverar föräldern under introduktionen.

Studien gjordes under pandemivåren 2021 och bygger på 465 svar från förskolepersonal från hela Sverige. Väldigt få (ca 6 %) tyckte att deras inskolningsprocedurer inte hade berörts av restriktionerna. Forskarna bakom studien är Martina Andersson Søe, doktorand och leg. psykolog, Elinor Schad, fil.dr, specialistpsykolog och Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi, leg. psykolog och projektledare.

[/textblock]

Vetenskaplig artikel:

‘Distance creates distance’: preschool staff experiences and reflections concerning preschool introduction during the covid-19-Pandemic, International Journal of Early Years Education

Kontakt:

Elia Psouni, docent, huvudhandledare och projektledare, Lunds universitet, elia.psouni@psy.lu.se

Artikeln är återpublicerad från Lunds universitets nyhetswebb.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera