Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vilken metod för inlärning som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras när de testas på sina kunskaper. Elever som undervisats med aktiva lärandemetoder hade högre aktivitet i områden i hjärnan som kopplas till återaktivering av väl befästa minnen.

Studiens resultat tyder på att aktiva lärandemetoder, oberoende av ämne, kan stimulera processer i hjärnan som är bra för elevens prestation. Framförallt hjälper det för komma ihåg saker över tid.

I en studie kring olika lärandemetoder fick gymnasieelever lära sig matematik och glosor med hjälp av olika inlärningsmetoder. Ena hälften av materialet lärdes in med traditionella lärandemetoder och den andra hälften med mer aktiva lärandemetoder (som testbaserat lärande och kreativt matematiskt resonemang).

Aktiva metoder ger bättre testresultat

Med hjälp av fMRI kan forskarna studera kvalitativa aspekter av lärandemetoder som inte kan observeras på plats i klassrummet, men som ändå kan betraktas som betydelsefulla för undervisningen.

– En vecka efteråt klarade eleverna av uppgifterna som de lärt sig med aktiva lärandemetoder bättre, jämfört med de uppgifter de lärt sig med traditionella lärandemetoder. Oberoende av ämnesområde såg vi också en högre aktivitet i områden i hjärnan som kopplas till återaktivering av väl befästa minnesrepresentationer för sådant eleverna lärt med de aktiva lärandemetoderna jämfört med de traditionella. Aktiva lärandemetoder i språk och matte verkar stimulera gemensamma processer i hjärnan som i sin tur kopplas till bättre prestation, säger Sara Stillesjö.

Tvärvetenskap visar varaktig kunskap

En vecka efter inlärningen fick eleverna göra ett test i en MR-scanner där man undersökte deras hjärnaktivitet med hjälp av funktionell hjärnavbildning, fMRI.

– Genom en kombination av klassrumsinterventioner, studier av beteende och hjärnans funktion får vi här ännu mer stöd för hur aktiva lärandemetoder ökar förutsättningarna för ett varaktigt lärande. I förlängningen kan resultaten från studien användas som underlag för rekommendationer, gällande vilken evidensbaserad undervisning som kan användas i klassrummen, säger Carola Wiklund-Hörnqvist.

Sara Stillesjö, postdoktor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Carola Wiklund-Hörnqvist, lektor vid Institutionen för psykologi på Umeå universitet är två av forskarna bakom studien.

Vetenskapliga artikel:

Active math and grammar learning engages overlapping brain networks. Stillesjö, S., Karlsson Wirebring, L., Andersson, M., Granberg, C., Lithner, J., Jonsson, B., Nyberg, L & Wiklund-Hörnqvist, C. (2021). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Kontakt:

Carola Wiklund-Hörnqvist, Lektor vid Institutionen för psykolog, Umeå universitet, carola.wiklund-hornqvist@umu.se

Sara Stillesjö, postdoktor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, sara.stillesjo@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera