Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Virus invaderar våra celler och gör om dem till virusfabriker. Nu har forskare kartlagt hur just SARS-CoV-2 tar över celler – och de har hittat en möjlig väg att hämma virusets framfart.

– Det här kan leda till en vidareutveckling av en hämmare mot covid-19, även om mycket jobb återstår innan det går att säga säkert, säger Ylva Ivarsson, professor i biokemi vid Uppsala universitet, som har koordinerat studien.

Virus förökar sig med våra cellers maskineri

SARS-CoV-2 är liksom alla virus intracellulära parasiter – de invaderar våra celler och gör om dem till virusfabriker. SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 måste alltså, liksom andra virus, använda sig av cellers maskineri för att ta sig in i dem och få dem att producera mera virus. För att producera flera viruspartiklar måste cellen först fås att producera nytt genetiskt material, RNA. Detta nya virus-RNA sveps sedan in i ett skyddande hölje som släpps ut från cellen för att infektera flera celler i kroppen.

Viruset kan inte åstadkomma allt detta helt på egen hand, utan dess proteiner binder till mänskliga proteiner (humanproteiner) och “lurar” dem att hjälpa till med virusproduktion.

Coronaviruset kartläggs för att hitta läkemedel

Sedan covid-19-pandemins start har det pågått en intensiv kartläggning av vilka humanproteiner som SARS-CoV-2-proteiner binder till. Förhoppningen är att hitta nyckelinteraktioner som kan hämmas med befintliga – eller helt nya – läkemedel.

Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram och använt en ny metod för att i stor skala kartlägga interaktioner mellan humanproteiner och coronavirusproteiner, som har gett ny värdefull information.

Blockering hämmade infektion av humanceller

Informationen användes för att visa att blockering av en av dessa interaktioner hämmade SARS-CoV-2-infektion av humanceller. Arbetet är gjort i samarbete med en forskargrupp vid Umeå universitet.

Tillsammans med forskare vid Köpenhamns universitet bekräftade forskarna interaktionen mellan virusproteinet och humanproteinet i ett mer komplext system. Detta har fördjupat förståelsen för vad som sker i cellen när viruset tar över interaktionen.

Det här kan leda till en vidareutveckling av en hämmare mot covid-19. Mycket jobb återstår dock innan det går att utvärdera om hämmaren, som forskarna hittat, kan utvecklas för behandling mot virusinfektion.

Snabb och samlad forskning under pandemin

– Det har varit ett intensivt arbete med projektet under pågående pandemi. Det har varit fantastiskt att se hur snabbt forskningen kan gå framåt när forskare från olika universitet och länder slår sig samman och arbetar mot samma mål, säger Ylva Ivarsson.

Forskarna har dessutom kunnat visa ett stort antal interaktioner med andra coronavirusproteiner, som till exempel SARS-CoV och MERS-CoV. Och även med mer vanligt förekommande coronavirus. Sammantaget ger detta en bred inblick i vad som skiljer olika coronavirus åt, och kan i förlängningen bidra till en bättre beredskap för hantering av nya typer av virus.

Vetenskaplig artikel:

Large scale discovery of coronavirus-host factor protein interaction motifs reveals SARS-CoV-2 specific mechanisms and vulnerabilities, (Kruse, T., Benz, C., Garvanska, D.H. et al.), Nature Communications 12, 6761 (2021)

Kontakt:

Ylva Ivarsson, professor i biokemi vid institutionen för kemi – BMC, Uppsala universitet, ylva.ivarsson@kemi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera