Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Snart en månad efter de slopade restriktionerna är halterna av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg fortsatt ganska låga. Det framgår av senaste mätningarna och analyserna från Göteborgs universitet.

– Det är nu effekterna skulle visa sig, men vi har relativt låga nivåer, förutsatt att deltavarianten utsöndras i avföring lika mycket som de andra varianterna, säger Heléne Norder.

Hon är adjungerad professor i mikrobiologi vid avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mäter mängden coronavirus i avloppsvatten

Hon leder den grupp virologer vid universitetets institution för biomedicin som sedan februari i fjol undersöker förekomsten av sars-cov-2 i avloppsvatten. De arbetar tillsammans med kommunägda Gryaab. Företaget hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner, och skickar ett prov per vecka bestående av samlade dagsprover till forskarna.

Folkhälsomyndighetens tog bort föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter den 29 september 2021. De prover forskarna fick veckan därpå visade inga höjda virusnivåer. Tvärtom var noteringen då nere på årslägsta.

Vattenprover visar nedgång av sars-cov-2

De två efterföljande veckorna steg halterna något, medan den senaste omgången prover visar på viss nedgång. Nuvarande nivå är jämförbart med mitten av augusti. Då hade det dock varit en obruten svit av successiv uppgång sedan halvårsskiftet.

– Efter det har det inte enbart fortsatt uppåt, vilket är väldigt skönt, konstaterar Heléne Norder.

Forskargruppen rapporterar löpande sina resultat till vårdgivare och smittskydd i Västra Götalandsregionen. Ökad virusförekomst i avloppsvattnet, och därmed ökad sjukdomsförekomst i samhället, har tidigare under pandemin kunnat förutsäga belastningstoppar i vården.

Virushalter i avloppsvatten ger en bild av smittläget

Situationen har dock förändrats med stigande andel vaccinerade, som inte behöver vård i samma utsträckning om de blir smittade och sjuka i covid-19. Mätningarna av virushalter i avloppsvatten ger en bild av virusförekomst och smittläge, men säger inget om hur allvarlig sjuka folk är.

Kontakt:

Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi vid avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, helen.norder@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera