Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Låg vilopuls ökar risken för att återfalla i kriminalitet. Det visar en ny studie som visar att även lågt blodtryck ger en ökad risk för nya brott.

Denna studie visar för första gången på ett statistiskt säkerställt vis att det finns ökad risk för återfall i brottlighet för personer som har låg puls. Studien visar också för första gången att lågt blodtryck också medför en ökad risk.

– Ingen har tidigare forskat på blodtrycket och risken för återfall i brott. Resultatet ger oss en bredare förståelse, men låg puls är mer intressant, säger Sofi Oskarsson.

Tidigare forskning har visat att personer med låg vilopuls löper en förhöjd risk att begå brott. Denna studie visar alltså att den ökade risken även finns för återfall i kriminalitet.

Sofi Oskarsson är försiktig i sin tolkning av riskökningen. Hon ser resultatet av denna studie som ett steg mot att göra ännu bättre riskbedömning.

– Det är inte så att om du har en låg vilopuls så återfaller du i kriminalitet. Men det kan vara så att låg puls och lågt blodtryck kan vara ytterligare faktorer som kan användas i de riskbedömningar för återfall som bland annat görs av kriminalvården och inom rättspsykiatrin. Puls och blodtryck skulle kunna vara en del i att identifiera personer som löper högre risk att begå nya brott, säger Sofi Oskarsson.

Förebyggande behandling hjälper inte mot nya brott

Låg puls är alltså sedan tidigare känt som en egenskap hos personer som begår brott. Samma låga puls har många av dem som väljer att söka sig till jobb som medför risker. Sofi Oskarsson exemplifierar med bombdesarmerare. Eller för den delen personer som hänger sig åt extremsporter, som fallskärmshoppning och bungyjump.

– De söker efter situationer som får upp pulsen eftersom den låga pulsen ger ett kroppsligt obehag, säger hon.

Vad är puls?

När du tar pulsen räknar du hjärtats slag. Varje gång hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen, utvidgas kärlen lite. Det är den pulsvågen du känner när du tar pulsen. En vuxen person som vilar brukar ha en puls på mellan 60 och 70 regelbundna slag per minut.
Källa: 1177 Vårdguiden

Som grupp är alltså personer med låg puls benägna att ta risker, och för dem som begår brott kan denna egenskap medföra att traditionell behandling för att förebygga återfall inte har önskad effekt.

– Dessa redan dömda kan sakna förmågan att lära av sina erfarenheter, inte se konsekvenserna av sina handlingar och inte bry sig om att de kan straffas, säger Sofi Oskarsson.

Uppgifterna om puls och blodtryck från män som mönstrat, födda mellan 1958 och 2010, har samkörts med uppgifter om dömda män. Analysen visar att det finns en riskökning på 23 procent att återfalla i brott för dem som har en låg puls, mellan 35 och 60 slag i minuten.

– En riskökning på 23 procent är tillräckligt mycket för att gå vidare och se hur låg puls kan användas tillsamman med väletablerade riskfaktorer för återfall i brott som till exempel tidigare kriminalitet, missbruk, civilstånd och arbetslöshet, säger Sofi Oskarsson.

I studien är puls och blodtryck två separata mått. Det går alltså inte att se om en person har både låg puls och lågt blodtryck.

Vetenskaplig studie

Low autonomic arousal as a risk factor for reoffending: A population-based study, Sofi Oskarsson, Ralf Kuja-Halkola, Antti Latvala, Anneli Andersson, Miguel Garcia-Argibay, Bridget M. Bertoldi, Adrian Raine, Christopher J. Patrick , Henrik Larsson, Catherine Tuvblad, Plos One

Kontakt

Sofi Oskarsson, sofi.oskarsson@oru.se

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Den övre gränsen för vad som räknas som hälsosamt ligger kring 140/90 mmHg.

Lågt blodtryck har du som vuxen om blodtrycket är under 90/60 och du känner av symtom. Men om blodtrycket ligger strax under 90/60 och du inte har några symtom anses det inte vara för lågt.
Källa: 1177 Vårdguiden

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera