Bild: Scott Webb, Unsplash
Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Elever på skolor som tagit emot elever från nedlagda skolor har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,

När kommunala skolor läggs ner på grund av minskade barnkullar eller konkurrens från fristående skolor, måste eleverna flyttas eller själva välja en annan skola. Det påverkar elevsammansättningen på de mottagande skolorna då elever från nedlagda skolor i genomsnitt har sämre studieförutsättningar.

Sämre studieresultat i genomsnitt

I genomsnitt försämras de mottagande skolornas resultat till följd av inflödet, men studieresultaten hos de elever som redan går på den mottagande skolan påverkas dock inte nämnvärt av att de får nya skolkamrater.

– Man skulle kunna tro att det går sämre för elever vars skolor plötsligt måste ta emot en stor grupp nya studerande, men det ser jag inte, säger Jonas Larsson Taghizadeh vid Uppsala universitet, som skrivit rapporten.

De här eleverna presterar ungefär som sina storasyskon som gått i samma skola då den hade en annan elevsammansättning.

– Inte ens när de nya eleverna kommer från relativt lågpresterande skolor ser jag några skillnader. I min tidigare forskning har jag sett att skolresultaten bland de elever som tvingas byta skola inte heller påverkas särskilt mycket av flytten, fortsätter han.

Skolnedläggningarna fortsatte förändra

Skolnedläggningarna påverkade elevsammansättningen i de mottagande skolorna även på längre sikt. Andelen elever med utländsk bakgrund ökade och det genomsnittliga studieresultatet sjönk successivt de följande åren.

– En möjlig tolkning är att framförallt svenskfödda föräldrar väljer bort skolor som har sämre resultat eller en viss elevkomposition, avslutar Jonas Larsson Taghizadeh.

Så gjordes studien

Rapportförfattaren analyserade elever på 477 kommunala högstadieskolor som tog emot elever vars skola lades ner någongång åren 2000–2012. Eleverna följdes fram till 2016. Elever som gick ut nian på en skola som tagit emot förflyttade elever jämfördes med sina äldre syskon som gick ut årskurs 9 på samma skola innan skolnedläggningarna ägde rum. Studieresultaten mäts som nationella prov och betyg i årskurs 9.

.

Rapport:

Påverkar skolnedläggningar elevers skolresultat? IFAU-rapport 2019:4 

Kontakt:

Jonas Larsson Taghizadeh, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. jonas.larsson@statsvet.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera