Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fler personer än förväntat dog under 2020. Störst var överdödligheten bland äldre. Samtidigt sjönk medellivslängden med mellan ett halvår och ett år, enligt en ny rapport.

Den förväntade medellivslängden sjönk med 0,69 år för män och 0,40 år för kvinnor under 2020 jämfört med 2019, visar en ny rapport som kartlägger vilken påverkan covid-19-pandemin haft på medellivslängd och dödlighet för olika åldersgrupper och regioner i Sverige.

– Att medellivslängden sjunker tydligt för både män och kvinnor mellan olika år är ovanligt. Det har inte observerats sedan 1968, då förändringen också var mindre än 2020, säger Martin Kolk, docent i demografi och en av rapportens författare.

Förändrade dödsmönster

Rapporten Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020 har tagits fram av Institutet för framtidsstudier, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Forskare vid institutet och Stockholms universitet har självständigt undersökt hur dödsmönstren utmärkt sig under 2020, och jämfört både med tidigare år och den prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde för 2020 innan pandemin blev känd. I rapporten studeras dödligheten i olika åldersgrupper, mellan könen, under olika månader 2020, och på regional nivå.

Forskarna använder både SCB:s statistik på samtliga dödsfall och statistiken från Folkhälsomyndigheten på dödsfall i covid-19 för att studera dödlighet och överdödlighet i olika åldersgrupper.

Ökningen av medellivslängd upphörde

I rapporten framgår att dödligheten i covid-19 gör att tidigare ökningar av medellivslängd avbrutits under 2020, och att den observerade medellivslängden i Sverige 2020 i stället låg på samma nivå som 2017 (för män) och 2018 (för kvinnor).

Den förhöjda dödligheten under 2020 har varit koncentrerad till högre åldrar. Det gör att påverkan på olika åldersjusterade dödlighetsmått såsom återstående medellivslängd blir mindre än om man studerar avvikelser i antalet dödsfall mellan olika år.

Fler resultat:

  • Dödlighet i andra dödsorsaker än i covid-19 var under 2020 lägre än under tidigare år.
  • 7 752 fler dödsfall inträffade under 2020 än vad som tidigare prognostiserats för detta år.
  • Nedgången i medellivslängd jämfört med 2019 var störst för män i Kronobergs län (-1,25 år) Gotland (-1,19 år) och Stockholms län (-1,15 år). De regioner som påverkats minst finns i västra och södra Sverige och i övre Norrland.

Rapport:

Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020, kan laddas ner här 

Kontakt:

Martin Kolk, docent i demografi, Institutet för framtidsstudier, martin.kolk@iffs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera