Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Dödligheten bland dem opereras inom två veckor efter en covid-19-diagnos är nästan tre gånger så hög som hos andra. Men om operationen kan vänta sju veckor sjunker dödligheten till normalnivåer.

Personer som har varit sjuka i covid-19 löper förhöjd risk att avlida efter ett kirurgiskt ingrepp nära inpå sjukdomen. Men om operationen istället väntar till sju veckor efter tillfrisknandet, är överlevnaden ungefär lika bra som för personer som aldrig haft covid-19. Det visar en internationell studie där Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus medverkar.

– Resultaten talar starkt för att planerade operationer bör vänta minst sju veckor tills patienten har tillfrisknat från covid-19. Men det måste dock i varje enskilt fall vägas mot de risker som väntan med operation i sig kan innebära, säger Malin Sund, professor i kirurgi vid Umeå universitet och en av samordnarna för den svenska delen av studien.

Stor studie från 116 länder

Studien baseras på över 140 000 patienter som opererades kirurgiskt i 116 länder under oktober 2020. Bland dessa hade drygt 3 000 haft covid-19. Forskarna jämförde överlevnaden den närmaste tiden efter operationstillfället.

Bland de som aldrig haft covid-19, låg dödligheten efter operation på 1,5 procent i justerade modeller. Bland de som opererades inom två veckor efter covid-19-diagnos var dödligheten nästan tre gånger så hög, 4,1 procent. Därefter sjönk dödligheten ju längre tid som gått sedan tillfrisknande från covid-19, ned till 1,5 procent sju veckor efter diagnos. Den vanligaste dödsorsaken var lungkomplikationer. Bland patienter som tillfrisknat från covid-19, men hade kvar vissa symtom, gick det att se en fortsatt högre dödlighet efter kirurgi jämfört med de som var symtomfria. Den gruppen tjänar alltså på att, om möjligt, vänta ännu längre med operation.

Sambandet oberoende av fysik och ålder

Sambandet mellan överlevnad efter operation och tid mellan covid-19 och operationstillfället var oberoende av personens fysiska status och ålder.

Detta är den hittills största studien av överlevnad vid operationer efter covid-19. I en tidigare studie på ett betydligt mindre underlag våren 2020, var dödligheten alarmerande hög – nästan var fjärde patient som hade haft covid-19 eller opererades med pågående covid-19 avled. I den nu publicerade studien är siffrorna alltså betydligt mindre dramatiska. Skillnaden kan både förklaras med att sjukvården sedan dess har blivit bättre på att handskas med komplikationer efter covid-19, och med att underlaget är större och att siffrorna därmed är mer tillförlitliga.

– I vissa fall är det inte möjligt eller önskvärt att vänta med operation, exempelvis om personen har en snabbväxande tumör. Då är det ändå ett lugnande besked att de allra flesta faktiskt överlever även om operationen måste ske direkt efter att man haft covid-19, säger Malin Sund.

I Sverige har närmare ettusen patienter vid nio sjukhus, bland andra Norrlands universitetssjukhus i Umeå, ingått i studien. Malin Sund och Martin Rutegård vid Umeå universitet är nationella samordnare för den svenska delen. Studien CovidSurg Week publiceras i den vetenskapliga tidskriften Anaesthesia.

Vetenskaplig artikel:

Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study, Anaesthesia 2021

Kontakt:

Malin Sund, professor i kirurgi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, malin.sund@umu.se
Martin Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, martin.rutegard@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera