Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

”Covid, schmovid, jag klarar det här!” Att använda så kallade schm-reduplikationer kan lätta upp stämningen och visa att vi klarar av att hantera saker och ting. Det visar en ny studie om lekfullt rimmande under coronapandemin.

Användandet av “schm” är en typ av så kallad reduplikation i vilket ett ord upprepas två gånger och att “schm” eller “shm” inleder andra gången. Det kommer ursprungligen från jiddisch men har kommit att användas mer allmänt i engelska språket, särskilt i USA, för att visa på ironi, sarkasm, hån eller skepsis. Den här typen av ordkonstruktioner används över hela världen, men har trots detta inte tidigare studerats systematiskt i de europeiska språken.

– De verkar ha sopats under mattan som något vi inte behöver ta på allvar. Det uppfattas som barnspråk, något för ramsor och visor. Men vi hittar det också i vanligt vardagsspråk, säger Maria Wiktorsson, universitetslektor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, vid Malmö universitet, en av författarna bakom studien.

Hantera kris med humor

Den vetenskapliga artikeln #COVIDSchmovid! #SummerTreat: The usage and functions of schm-reduplications in corona virus related discourse visar att schm-reduplikationer, som just “covid schmovid”, “corona schmorona” och “pandemic schmandemic“, ofta används för att lätta upp stämningen. Ibland användes de visserligen för att tona ned allvaret, till exempel vid spridning av konspirationsteorier. Men det var endast i en liten del av fallen.

Upprepade ideofoner ger tydligare bild

Ordbildningsprocessen med “schm” är en del av så kallade ideofoner, markerade ord som målande uttrycker olika typer av sinnesupplevelser.

Trots att reduplikation inte är en vanlig ordbildningsprocess i engelska språket, återfinns ett antal engelska ideofoner med olika typer av reduplicerade strukturer, till exempel “mumbo-jumbo”, “flimflam” och “hippety hoppety”. Jämför till exempel en kanin som “hop down the meadow” med en kanin som “go hippety-hoppety down the meadow”. Det senare skapar en bild av hur djuret och kanske även öronen rör sig.

Läs om forskningsprojektet: Mumbojumbo och annat hokuspokus: Ideofoner i engelska, svenska och finska

– När vi hör hur dödssiffrorna stiger och företag går i konkurs säger många “corona schmorona, jag kan ta mig igenom detta”. Humor är en överlevnadsmekanism, det är något vi faller tillbaka till i svåra tider. Det är en del av den mänskliga naturen att människor vill ta ned hemskheter till något hanterbart som vi kan skratta åt, säger Maria Wiktorsson.

Forskarna har dock sett att schm-reduplikationerna minskat under deras fortsatta arbete, som nu fokuserar på hashtaggar på Twitter och Instagram.

– Kanske ser vi en lockdown-trötthet, och att personer inte längre är lika optimistiska, säger Satu Manninen, professor i engelsk språkvetenskap vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

Letade efter pandemitermer i olika texter

Forskarna sökte på sex olika termer relaterade till pandemin i Google. Den här delen av forskningen genomfördes under våren och sommaren, vilket nu beskrivs som pandemins första våg. Reduplikationerna hittades på sociala medier, bloggar samt i nyhetstexter.

Vetenskaplig artikel:

#COVIDSchmovid! #SummerTreats: The usage and functions of schm-reduplications in corona virus related discourse, (Maria Wiktorsson, Satu Manninen), Lund Journal of English Studies

Kontakt:

Maria Wiktorsson, universitetslektor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, vid Malmö universitet, maria.wiktorsson@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera