Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Risken att smittas på jobbet är betydande, menar anställda inom vården i region Skåne. Var fjärde hälso- och sjukvårdsanställd anser att de åtgärder som vidtagits för att förhindra smitta bland personalen under Covid-19 inte varit tillräckligt effektiva.

Skyddsrutiner som fastställts har inte följts fullt ut menar 36 procent av den vårdpersonal som svarat på en enkät till 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne som gjorts under hösten 2020.

– Det var dessutom närmare 40 procent som ansåg att smittskyddsutrustningen hindrade dem från att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, säger Kerstin Nilsson, forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund universitet samt professor vid Högskolan Kristianstad, som sammanställt rapporten.

Oro för att bli smittad

En stor del av hälso- och sjukvårdspersonalen oroar sig också för att själva bli sjuka, eller avlida i Covid-19. En tredjedel av de som svarat på enkäten har redan varit svårt sjuka i konstaterad Covid-19 och många hade fortfarande komplikationer efter sjukdomen. Över 50 procent av de som varit sjuka, trodde sig ha blivit smittade via sitt arbete, men av dem hade knappt hälften anmält detta som en arbetsskada.

– Mindre förvånande var kanske nästan hälften anger att arbetsbelastningen varit högre och mer stressande under pandemin jämfört med normalt och att nästan en fjärdedel upplever att arbetet påverkat deras mentala hälsa och privatliv negativt. Det tyder på att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett stort behov av stöd både personligen och utifrån sina arbetsuppgifter.

Rapporten:

Rapporten är den första om hälso- och sjukvårdspersonalens situation under pandemin och ska ligga till grund för att skapa friska och hållbara arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Nästa steg är fördjupade analyser för att ta reda på hur arbetsmiljön skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, åldrar och verksamhetsområden.

Situationen under COVID-19 pandemin för 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda

Kontakt:

Kerstin Nilsson, forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund universitet samt professor vid Högskolan Kristianstad, Kerstin.nilsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera