Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Medan förskolorna i Sverige hölls öppna med vissa restriktioner när coronapandemin slog till i våras, stängdes de ned helt i Norge och i delar av USA.  Men väldigt få små barn har blivit sjuka och förskollärare i Sverige har inte drabbats värre än andra yrkesgrupper.

En ny studie som beskriver hur förskolor och förskollärare i Sverige, Norge respektive USA agerade när coronapandemin slog till i våras visar stora internationella skillnader.

– Det är en ögonöppnare bara att få de olika strategierna beskrivna. Det är helt olika världar, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Oro och kvalitetstänk gemensamt

Hon har tillsammans med forskare från Norge och USA låtit förskollärare och rektorer beskriva sin förskoleverksamhet under pandemin i våras. En förskola från varje land deltog i studien. Ett gemensamt drag är att personalen slets mellan oron för att själva bli smittade, begränsande restriktioner och den professionella viljan att upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet. Däremot är det stora skillnader mellan de olika länderna i vilka restriktioner som har funnits och hur förskolorna har agerat.

I Sverige gick barnen, efter en inledande period då många föräldrar höll sina barn hemma, i princip som vanligt på förskolan. De svenska förskollärarna beskriver att de tog fram en egen krisplan med riktlinjer för till exempel striktare hygienrutiner, samtal med barnen om viruset och begränsningar för föräldrar och aktiviteter.

Åtskilda i små grupper i norska förskolor

I Norge var däremot alla förskolor stängda i sex veckor. Under den tiden skickade förskollärarna bland annat videohälsningar, och videohögläsningar, till barnen för att upprätthålla kontakten. I samband med påskhelgen gick förskollärare även hem till barnen utklädda till påskharen. När förskolorna sedan öppnade var det med många nationella restriktioner som till exempel inneburit att barnen hålls åtskilda i mindre grupper.

I USA hanterades pandemin framför allt på delstatsnivån. I Kalifornien, där de deltagande förskollärarna arbetar, stängdes alla förskolor ned. I den förskola som ingår i studien försökte man upprätthålla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Få sjuka barn i Sverige

– Det är egentligen bara Sverige och Taiwan som inte stängt förskolor alls under pandemin. I övrigt har regeringarna försökt överträffa varandra i åtgärder. Men det är väldigt få små barn som har blivit sjuka och det finns inga bevis för att förskollärare i Sverige har drabbats värre än andra yrkesgrupper. Så det finns ingen anledning att stänga ner förskoleverksamhet, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

Ett annat internationellt forskarteam håller nu på att kartlägga hur förskolor i olika asiatiska länder har hanterat pandemin.

Vetenskaplig artikel:

The Coronavirus Pandemic and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy Forum. The International Journal of Early Childhood

Kontakt:

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, ingrid.pramling@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera