Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att uppnå ett mer jämställt samhälle behöver män som är pappor oftare vistas i och interagera med barnomsorg.

– Genom att använda sig av de sociala miljöer som finns för föräldralediga pappor kan män skapa vardagsrutiner och hantera huvudansvar för barn, tillsammans med andra pappor. Detta bidrar till att pappornas omsorgsansvar konkretiseras och normaliseras, förklarar genusvetaren Tobias Axelsson vid Örebro universitet.

Tobias Axelsson har i sin doktorsavhandling  tittat närmare på öppna förskolans pappaverksamheter. Öppna förskolor fungerar som mötesplatser för föräldralediga mammor och pappor med små barn. Vssa öppna förskolor har också speciella öppettider för föräldralediga pappor och deras barn och det är två sådana verksamheter som Tobias Axelsson har observerat .

– Avhandlingens resultat visar att pappaverksamheter är barnorienterade miljöer. Det bidrar till att relationerna mellan män, som pappor, oftast blir förtroliga och kretsar kring barns behov, säger han.

Förutom observationer av pappaverksamheter har Tobias Axelsson också intervjuat pappor som deltar i förskolans pappaverksamheter för att förstå hur pappor skapas och hur pappor agerar i dessa miljöer.

Större engagemang krävs

Tobias Axelsson problematiserar i sin avhandling pappapolitiken och föräldraskapsstödet i Sverige. Han konstaterar att en stöttande stat med en aktiv pappapolitik är en absolut förutsättning för att åstadkomma ett mer jämställt samhälle.

– Fortfarande är ojämställdheten och ojämlikheten påfallande även i ett relativt jämställt och jämlikt land som Sverige. Ett exempel på det är att den generösa föräldraledigheten och det välutbyggda föräldraskapsstöd som finns för alla föräldrar används mer av mammor än av pappor. Om inte män engagerar sig mer i omsorg kommer vare sig jämställdhet eller jämlikhet att kunna uppnås, säger han.

Särskilda satsningar för pappor

När Tobias började forska om pappors roll i barnomsorg var han skeptisk till om pappaverksamheter var ett bra sätt att få män att engagera sig mer i omsorgen av barn.

– Nu är jag lite mer positivt inställd. Det viktigaste är att fråga sig i vems intresse män ska särorganiseras som pappor: för pappors, för mammors eller för barns skull? Det är också viktigt att särskilda verksamheter för pappor uppvärderar barnomsorgen som sådan, utan att uppvärdera att just pappor utför den.

Nytta för flera yrkesgrupper

Slutsatserna från denna studie kan med fördel användas för självreflektion bland yrkesgrupper som arbetar med föräldraskapsstöd som till exempel barnmorskor, förskollärare och socialsekreterare, menar Tobias.

– Genom att kritiskt diskutera pappors ”behov” av ett eget rum bidrar avhandlingen till mer kunskap om hur föräldraskapsstöd kan utformas på ett mer jämställt och jämlikt sätt, säger Tobias Axelsson.

Avhandling

När män möts som pappor: Fadrandets politik och praktik i det jämställda och pappavänliga Sverige

Kontakt

Tobias Axelsson, Örebro universitet tobias.axelsson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera