Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att utveckla utomhuspedagogiken i förskola och skola behövs bättre redskap och mer forskning. Nu satsar Jönköpings kommun och högskola tillsammans på att utveckla metoder och redskap.

I utomhuspedagogik får barn och elever tillfälle att använda flera sinnen samtidigt, vilket anses gynna inlärning. Att vara utomhus skapar också tillfällen för praktiskt lärande och uppmuntrar till ökad rörelse och därmed bättre hälsa. Att elever och lärare är utomhus tillsammans i förskola, skola och fritidshem är relativt vanligt. Och efterfrågan på pedagogiska aktiviteter för både lektionstid och raster utomhus växer.

Men för att utveckla de utomhuspedagogiska inslagen i förskola och skola behövs bättre redskap och mer forskning. Under våren startar därför Jönköping University, tillsammans med Jönköpings kommun och Naturskolan, ett pilotprojekt där man ska koppla ihop forskning och praktik kring utomhuspedagogik. Tanken är att man ska erbjuda lärare och pedagoger kompetensutveckling i utomhuspedagogikens teoretiska grunder. Man ska också ta fram mer material för undervisning utomhus.

– Med pilotprojektet får lärarna och pedagogerna ett förbättrat utbud av material och erbjuds handledning för att stärka det utomhuspedagogiska arbetet. Tanken är att göra det enkelt för dem att ta med  barn och elever ut i skog och mark, säger naturskolpedagog Sabine Lind på Naturskolan.

Forskning om utomhuspedagogik
För eventuell framtida forskning kring Naturskolans utomhuspedagogik kommer alla lärare och pedagoger som lånar och använder det utomhuspedagogiska materialet att få en enkät att besvara.

–  Enkätundersökningen är till för att vi ska få indikationer på vad som kan och bör beforskas, säger Maria Hammarsten, doktorand på Jönköping University som också medverkar i projektet.

Ytterligare en tanke med projektet är att uppmärksamma vikten av grönområden eftersom det är områden som riskerar att glömmas bort när man till exempel planerar ny bebyggelse.

– Det är  angeläget att synliggöra att ett grönområde kan nyttjas av många olika aktörer och bland annat inom pedagogisk verksamhet – utöver förskolor eller skolor kan också fritidshem, fritidsgårdar, föreningsliv och enskilda aktörer använda de gemensamma gröna områdena. Utomhuspedagogik är en kulturell ekosystemtjänst som bör lyftas ordentligt i olika detaljplaner, säger Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun.

Satsningen under våren är ett pilotprojekt och till hösten hoppas parterna på en fortsättning med både forskning om Naturskolan och möjligheter att ge dagsfärsk och praktiknära pedagogisk kompetens till högskolans lärarstudenter.

Kontakt:
Maria Hammarsten, Jönköping University, maria.Hammarsten@ju.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera