Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att bli förälder är en omvälvande förändring. Ofta en härlig sådan, men ibland en utmaning och rentav jobbig tid för somliga. Med hjälp av stöd från vården och familj och vänner kan omställningen gå bättre – och parrelationen kan utvecklas.

Det visar Caroline Bäckströms, adjunkt på Högskolan i Skövde i en avhandling. Hon fokuserar på vilken betydelse professionellt och socialt stöd har för förstagångsmammor och partners i samband med barnafödande. Hit räknas graviditeten och sex månader efter förlossningen. Det professionella stödet handlar om kontakter med vården; som rutinkontroller och föräldraträffar. Socialt stöd handlar om det stöd som kommer från vänner och familj och andra närstående. Och resultatet visar att det är av betydelse. Det stärker såväl mamman, partnern och relationen i stort, enligt analys av de intervjuer och enkäter som ingår i avhandlingen.

– Professionellt stöd gör att föräldrarna känner sig bättre förberedda inför förlossningen och ökar deras förståelse för föräldrarollen. Resultatet visar även att partnern har nytta av professionellt stöd. De känner sig mer delaktiga, helt enkelt. Och ett gott socialt stöd, från familj och vänner, leder också till en bättre parrelation, sex månader efter förlossningen.

Viktigt med känslomässigt stöd
Att föräldrar ges det stöd, som avhandlingen visar kan göra skillnad, är dock inte självklart.

– Tiden hos barnmorskor och övrig vårdpersonal är ibland knapp. Och då hinns emellanåt bara den mest väsentliga informationen samt medicinska testerna med; som blodtryckstagning, mätning av magen och att lyssna till bebisens hjärtljud. Tid för att lyssna till föräldrarnas upplevelser och ge ett stöd rent känslomässigt finns inte alltid. För att ett sådant stöd ska kunna ges måste vårdpersonal ges rätt förutsättningar.

Caroline Bäckström har genomfört sina forskarstudier vid Jönköping University och kunna fortsätta den enkätstudie hon inlett.

– Jag vill göra en uppföljning med samma föräldrar under en åttaårsperiod.

Avhandlingen:
Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing

Kontakt:
Caroline Bäckström, Adjunkt i omvårdnad, Institutionen för hälsa och lärande på Högskolan i Skövde, caroline.backstrom@his.se, 0500-44 84 42

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera