Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En app för träning av bäckenbotten har god effekt mot urinläckage hos kvinnor i samband med ansträngning. Nu har forskare vid Umeå universitet, inom forskningsprojektet Tät.nu, vidareutvecklat appen Tät®II. Nu innehåller den även behandlingsprogram för kvinnor med urinläckage i samband med trängning.

– Trots att var fjärde kvinna har besvär av urinläckage söker de flesta inte hjälp i vården. Det kan bero på att problemet inte upplevs som så stort, men också på dålig tillgång till behandlingsalternativ, känslor av skam och erfarenhet av att symtomen inte tas på allvar, säger Eva Samuelsson, som är docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och ansvarig för projektet Tät.nu.

Forskargruppen har tidigare visat att appen Tät® – som innehåller information och träningsprogram för bäckenbotten – var effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Det är en typ av läckage som uppstår vid till exempel hosta, hopp eller joggning, och där graviditet och förlossning är viktiga riskfaktorer. I en studie hade den grupp som behandlades med appen minskade symtom och antal läckage samtidigt som livskvaliteten ökade i jämförelse med en kontrollgrupp.

– Självstyrd träning verkar vara en mycket uppskattad behandlingsform. Efter att vi för knappt två år sedan gjorde appen Tät® fritt tillgänglig har vi sett att appen nu får 30-50 nya användare per dag, säger Eva Samuelsson.

Söker deltagare för ny behandlingsstudie
Nu startar en ny studie inom forskningsprojektet som ska utvärdera effekten av egenbehandling för trängningsinkontinens och blandinkontinens med stöd av appen Tät®II. Nästan hälften av alla kvinnor med inkontinens har inslag av urinläckage i samband med plötslig och kraftig kissnödighet. Vid sådana besvär vill man ofta ha koll på var närmaste toalett finns och vissa undviker aktiviteter av rädsla för att inte hinna till toaletten i tid. Första linjens behandling för trängningsinkontinens är bäckenbottenträning, vissa livsstilsförändringar och, om man kissar ofta och lite i taget, blåsträning.

I studien kommer 120 kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens att lottas till en grupp med tillgång till en app med information eller en grupp med tillgång till en app som dessutom innehåller behandlingsprogrammen. Studien ska utvärdera symtom, livskvalitet, antal läckage och trängningar och jämföra resultaten mellan grupperna efter tre månader. Personer i studien ska ha urinläckage minst två gånger per vecka och ha haft problem med trängningar under minst ett år. Deltagarna får svara på frågor utvecklade i samarbete med urolog, gynekolog och uroterapeut, fylla i en ”kissdagbok” samt bli intervjuade av uroterapeut eller läkare innan deltagande för att utesluta symtom som behöver undersökas i vården.

– Vi har lagt ned mycket arbete för att ta fram en app som ska vara tilltalande, lättanvänd och evidensbaserad. Nu hoppas vi på ett stort intresse för studien så att vi kan utvärdera effekten och hur appen upplevs, säger Towe Blomqvist, som är läkare och blivande doktorand i studien.

Vidareutvecklad inkontinensapp
Tät®II är mer omfattande än den första appen. Den innehåller information om urinblåsan, bäckenbotten, psykologi och livsstilsfaktorer. I appen finns tre olika behandlingsprogram, en statistikfunktion samt möjlighet att ställa in påminnelser. Den kan också ge användaranpassade råd och feedback vid träning. Den nya appen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller Läkemedelsverkets medicintekniska säkerhetskrav. Innan studien är avslutad finns Tät®II endast tillgänglig för allmänheten i en version med begränsad information och där behandlingsprogrammen är låsta.

Om Tät.nu
Tät.nu är ett forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin vid Umeå universitet. Syftet är att utveckla, utvärdera och implementera e-Behandling för inkontinens. Appen Tät®II utvecklades inom detta projekt av Eva Samuelsson och Towe Blomqvist i samarbete med ITS avdelning för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet. Övriga medarbetare i den nya studien är Emma Nyström, doktorand inom projektet och AT-läkare vid Region JH, samt forskare vid Mittuniversitetet, Malmö högskola, Lunds och Örebro universitet.

För mer information:
Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefon: 070-696 6440, E-post eva.samuelsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera