Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fetma är den mest betydelsefulla riskfaktorn för graviditetsdiabetes, men samtidigt är gravida med utom-nordiskt ursprung en grupp med signifikant högre risk att drabbas, visar en avhandling vid Umeå universitet.

Bristen på konsensus gällande nationella riktlinjer för screening och diagnos för graviditetsdiabetes har medfört ojämn vård för gravida i Sverige.

Maria Lindqvist, som är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för obstetrik och gynekologi, har i intervjuer undersökt hur gravida kvinnor upplever barnmorskors rådgivning i fysisk aktivitet under graviditeten samt hur barnmorskorna själva ser på rådgivningen.

Forskaren har också identifierat de största riskfaktorerna för graviditetsdiabetes samt sambandet mellan fysisk aktivitet och graviditetsutfall genom att använda data om gravida kvinnor i Mödrahälsovårdsregistret och Salut-registret.

– Fysisk aktivitet för gravida är generellt sett säkert och ökar välbefinnandet för både kvinnan och barnet, säger Maria Lindqvist.

– Nästan hälften av de gravida uppgav att de uppnådde den vedertagna rekommendationen om minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan. De är en grupp som karakteriseras av signifikant lägre BMI (Body Mass Index), högre utbildningsnivå samt en högre grad av välbefinnande i jämförelse med de som inte uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Utmaning att förmedla råd om fysisk aktivitet
I fokusgruppintervjuer med barnmorskor beskrevs rådgivningen i fysisk aktivitet under graviditeten som en utmaning. Men barnmorskor beskrev också hur de strävade efter att anpassa rådgivningen efter varje enskild kvinna. Gravida däremot, kunde i individuella djupintervjuer beskriva hur de upplevde att rådgivningen inte var individuellt anpassad utan generell och främst fokuserad på den medicinska övervakningen.

Barnmorskor kunde uppleva att det var en utmaning att förmedla råd kring fysisk aktivitet till kvinnor som har inflyttat till Sverige.Gravida inflyttade kvinnor upplevde i sin tur ibland barnmorskornas rådgivning i fysisk aktivitet under graviditeten som motstridig med deras egen tradition och råd från anhöriga.

– Kommunikation är en utmaning i all sorts rådgivning och det bör därför finnas resurser och tid för barnmorskor att fortbilda sig inom exempelvis rådgivning i fysisk aktivitet så att de kan förbättra den personligt anpassade informationen till gravida, säger Maria Lindqvist.

Utom-nordiskt ursprung en riskfaktor för GDM
Maria Lindqvist har också undersökt riskfaktorer för graviditetsdiabetes (GDM). I studien använde forskarna Mödrahälsovårdsregistret, där drygt 184 000 gravida kvinnor under 2011-2012 ingick. Resultaten visar att:

Fetma, med ett BMI (Body Mass Index) på 30 och högre, utgjorde den mest betydelsefulla undersökta riskfaktorn för utvecklande av graviditetsdiabetes (GDM).

Låg socio-ekonomisk status, ålder 35 år och äldre samt utom-nordiskt ursprung utgjorde även riskfaktorer för GDM. Ökande blodsockernivåer innebar ökande risker för GDM och oönskade graviditetsutfall.

Våren 2015 kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för screening samt diagnostiskt värde för graviditetsdiabetes. Maria Lindqvists studie var en del av det vetenskapliga underlaget. I de nya riktlinjerna ingick bland annat en sänkning av det diagnostiska blodsockervärdet. Under perioden 2011-2012 fanns däremot ingen konsensus angående de nationella riktlinjerna och det diagnostiska värdet för graviditetsdiabetes.

Maria Lindqvist är sedan 10 år tillbaka barnmorska på kvinnokliniken i Umeå, där hon främst arbetat inom förlossningsvården men även på neonatalavdelningen. Under hösten 2012 började hon som projektassistent på Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för obstetrik och gynekologi, där hon 2013 anställdes som doktorand.

Avhandlingen: Erfarenheter av rådgivning i fysisk aktivitet under graviditet. Graviditetsdiabetes – screening och graviditetsutfall. (Engelsk titel: Experiences of counselling on physical activity during pregnancy. Gestational diabetes mellitus – screening and pregnancy outcomes.) Fredagen den 27 maj försvarar Maria Lindqvist, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för obstetrik och gynekologi, sin avhandling. Opponent: Docent, Margareta Larsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Professor och gynekolog/obstetriker Ingrid Mogren. Disputationen äger rum kl 09.00 i Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus.

Kontakt: Maria Lindqvist, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet Telefon: 090-785 0456; 070-668 5828 E-post: maria.lindqvist@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera