Tema

Selenbrist kopplas till dödlig hjärtsjukdom hos gravida

Forskare har funnit en nära koppling mellan selenbrist och peripartum kardiomyopati (PPCM), en speciell typ av hjärtsvikt som drabbar gravida kvinnor och nyblivna mödrar. Studier utförda på patienter i Nigeria visar också att kvinnor på landsbygden löper tre gånger större risk att utveckla sjukdomen. Detta enligt en doktorsavhandling vid Umeå universitet.

Kamilu Karaye, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har gjort studien med 54 PPCM-patienter och 77 friska personer i en kontrollgrupp på tre specialistsjukhus i Kano, Nigeria.

Resultaten visar att 77 procent av PPCM-patienterna hade kritiskt låga nivåer av selen. Kamilu Karaye fann också att kvinnor boende på landsbygden hade en nästan trefaldigt ökad risk att utveckla PPCM.

– Innan denna studie gjordes, misstänkte vi att selenbrist kunde vara en möjlig riskfaktor för PPCM. Om sambandet kan påvisas även i större studier, kan det leda till utveckling av ett botemedel mot sjukdomen, åtminstone hos en del av patienterna, genom selentillskott i maten, säger Kamilu Karaye.

Många drabbade av afrikanskt ursprung
PPCM är en hjärtsjukdom som mestadels drabbar gravida kvinnor och unga mödrar, och som debuterar hos kvinnan under senare delen av graviditeten eller upp till fem månader efter förlossningen. Många av de kvinnor som drabbas är av afrikanskt ursprung.

I norra Nigeria, inträffar ungefär ett fall av PPCM under varje hundra graviditeter. Orsakerna till PPCM är fortfarande inte helt utredda, men sjukdomen leder till en utvidgning av hjärtats vänstra och högra kammare, vilket resulterar i en försvagning av hjärtsammandragningarna eller till och med att patienten dör.

I en uppföljning ett år efter diagnos hade 41,4 procent av patienterna i studien avlidit, två tredjedelar av dem inom de första sex månader efter diagnosen. Ett år efter diagnos, hade många av PPCM-patienterna signifikant förbättring av hjärtfunktionen i vänster och höger kammare. 47,1 procent av de patienter som fortfarande var vid liv hade signifikant förbättring av funktionen i vänster kammare.

Hjärtdysfunktion i den högra ventrikeln hittades i 71,1 procent av patienterna vid diagnos. Vid uppföljning efter sex månader och ett år, hade bara 36,4 procent respektive 18,8 procent samma problem, vilket innebär en signifikant återhämtning av funktionen i högra kammaren.

EKG för att diagnostisera
Studien visade också att elektrokardiografi-diagram (EKG) kan användas för att diagnostisera PPCM med 83,8 procents säkerhet, innan bekräftande undersökningar.

– Det är viktigt att förstå att PPCM är en dödlig sjukdom i Afrika söder om Sahara och att de första sex månaderna av sjukdomen verkar vara av avgörande betydelse. Därför behövs alla insatser som ger medicinskt stöd till drabbade patienter under denna kritiska period, säger Kamilu Karaye, som också arbetar som konsulterande kardiolog på Aminu Kano universitetssjukhus i Kano, Nigeria.

Kamilu Musa Karaye är född och arbetar i Kano, Nigeria, och är för närvarande professor i medicin vid Bayero University och konsulterande kardiolog vid Aminu Kano universitetssjukhus. Hans passion för PPCM har sitt ursprung från personliga iakttagelser av sjukdomen, och det faktum att det ännu inte finns tillräckligt med kunskap om den.

Avhandlingen: Clinical characteristics and prognosis of peripartum cardiomyopathy

Torsdagen den 19 maj försvarar Kamilu Karaye, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling. Fakultetsopponent är Maria Schaufelberger, Institutionen för medicin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Michael Henein. Disputationen äger rum klockan 9:00 I Hall D, byggnad T9, nionde våningen, Norrlands universitetssjukhus (NUS)

För mer information, kontakta gärna: Kamilu Musa Karaye, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. E-post: kkaraye@yahoo.co.uk

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Selenbrist kopplas till dödlig hjärtsjukdom hos gravida

 lästid ~ 2 min