Engelsk springer spaniel. (Foto: Andreas Wallberg)
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa. Genom att jämföra arvsmassan mellan friska och sjuka tikar, av rasen engelsk springer spaniel, har forskare hittat genvarianter som bara finns hos hundar med juvertumör.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos hundar, och juvertumörer är den vanligaste formen av tumörer hos tikar som inte har kastrerats. Framförallt drabbas medelålders och äldre tikar. Tumörerna är överrepresenterade hos vissa raser, som engelsk springer spaniel, och man kan därför misstänka att ärftliga orsaker bidrar till att hundarna får tumörer.

En forskargrupp, där flertalet är knutna till Uppsala universitet eller SLU, har nu kartlagt de ärftliga orsakerna genom att jämföra arvsmassan hos friska och sjuka tikar av rasen engelsk springer spaniel. På detta sätt har de kunnat ringa in gener där hundarna som utvecklat tumörer skiljer sig från de som är friska.

– Våra misstankar riktas särskilt mot en gen som påverkar celldelning, CDK5RAP2, säger Malin Melin, en av forskarna från Uppsala universitet. Den finns i det område på kromosom 11 där vi ser tydligast skillnader mellan friska och sjuka hundar.

Förfinad diagnostik
Denna upptäckt kan i förlängningen leda till utveckling av en förfinad diagnostik och på sikt bättre behandlingar. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa och det är möjligt att resultaten också kan leda till bättre kunskap och möjligheter för kvinnor med bröstcancer.

– Vi föreslår nu att det görs studier med både tikar och kvinnor, för att se vad denna gen har för inverkan på sjukdomsutveckling och svar på cancerbehandling, säger Henrik Rönnberg, en av SLU-forskarna bakom studien.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU) pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet med denna forskning är att få ökad kunskap om biologin bakom ärftliga sjukdomar samt att stödja en avel för friskare hundar. Kunskaperna kan användas till att förbättra såväl veterinärmedicin som humanmedicin. Forskningen täcker många av hundens genetiska sjukdomar, från olika typer av cancer till hjärt- och kärlsjukdomar och inflammatoriska sjukdomar, epilepsi och ögonsjukdomar.

För mer information:
Malin Melin, PhD
Science for Life Laboratory
Institutionen för immunologi, genetik och patologi , Uppsala universitet
018-471 45 88, malin.melin@scilifelab.uu.se

Henrik Rönnberg, professor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 13 63, henrik.ronnberg@slu.se

Publikation: Genome-wide analysis identifies germ-line risk factors associated with canine mammary tumours. Författare: Malin Melin, Patricio Rivera, Maja Arendt, Ingegerd Elvers, Eva Murén, Ulla Gustafson, Mike Starkey, Kaja Sverdrup Borge, Frode Lingaas, Jens Häggström, Sara Saellström, Henrik Rönnberg, Kerstin Lindblad-Toh. (Plos Genetics)

Läs mer: Hundgenetiksamarbetet mellan SLU och Uppsala universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera