Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2015

Små barn får smärtlindring av att ligga hud mot hud

För tidigt födda barns smärta minskar när de ligger hud mot hud med sin mamma. Hud-mot-hudkontakt, som också kallas kängurumetoden ger inga skador och ger effekt, visar en studie från Örebro universitet.

För tidigt födda barn är känsliga för smärta eftersom deras hjärna och nervsystem är under utveckling. Smärtan kan orsaka skador både på kort och lång sikt. Samtidigt kan smärtstillande eller lugnande medel också leda till skador. Därför undersöker forskare andra alternativ. Hud-mot-hudkontakt, som också kallas kängurumetoden, är ett exempel.

– Att lindra smärta på det här sättet orsakar inga skador och vår studie visar att det ger effekt, säger Emma Olsson, doktorand i medicin vid Örebro universitet.

Vid sidan av forskningen arbetar hon som sjuksköterska på en neonatalavdelning. Hon har genomfört studien tillsammans med Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicin vid Örebro universitet.

Svårt att mäta för tidigt föddas smärta
Tio barn födda mellan graviditetsvecka 26 och 35 var med i studien. För att mäta vilken smärta de kände använde forskarna en metod som kallas Near Infrared Spectroscopy, NIRS. Sensorer på huden skickar och fångar ljussignaler med en våglängd nära det infraröda området.

– Smärta är svårt att mäta eftersom för tidigt födda barn inte alltid kan ge uttryck för den. Ofta gör vården en bedömning utifrån till exempel hjärtfrekvens, ansiktsuttryck och gråt men dessa smärtsignaler kan vara svaga eller helt utebli. Därför har vi valt att använda NIRS, säger Mats Eriksson.

Ökad stress vid smärta
Barnen undersöktes vid två blodprovstagningar. Vid det ena tillfället låg de endast iklädda en blöja tätt intill sin mamma och vid det andra tillfället låg de i en kuvös, vilket är så som provet vanligen tas. Vid båda tillfällena fick de sockervatten som också är smärtlindrande. Resultaten visar att det var en större ökning av syresatt hemoglobin i hjärnan när provet togs i kuvösen.

– Smärta ger förändringar i blodcirkulationen i områden i hjärnan som registrerar smärta. NIRS mäter syremättnaden i olika delar av hjärnan. När barnen upplever smärta ökar syresättningen. Det blir ett stresspåslag, säger Emma Olsson.

– När de för tidigt födda barnen låg hud-mot-hud med sin mamma var ökningen inte lika hög. De kände alltså inte lika mycket smärta. Hud-mot-hud är en enkel och billig metod som dessutom ger föräldrar en aktiv roll, säger Emma Olsson.

Kontaktinformation
Emma Olsson E-post: emma.olsson2@regionorebrolan.se Telefon: 070-7482660 Mats Eriksson: E-post: mats.h.eriksson@oru.se Telefon: 019-303362, 070-779 22 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera