Tema

Bättre idrottsredskap för barn

Forskningsprojektet Mångfaldslabbet – normkritisk innovation inom Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad får drygt 3,4 miljoner kronor av Vinnova för att ägna tre års forskning åt att ta fram nya idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar.

Projektet genomförs i samarbete med företagen Eleiko Exceed Performence, leverantör av gym- och träningsredskap, och Rantzows Sport, som tillhandahåller sportutrustning till idrottshallar.

Faktum är att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har sämre hälsotillstånd än andra barn utan nedsättning. Det finns därför ett uttryckt behov från företag som förser skolor med idrottsutrustning att utveckla redskap som inkluderar alla i samband med klassundervisningen i idrott och hälsa.

– Barnens röster är viktiga! Genom att involvera barnen i att bedöma och utveckla produkter som är avsedda att användas i skolan kommer vi att kunna ta fram bättre och mer ändamålsenliga produkter, berättar Lars Kristén, forskningsledare i projektet och universitetslektor i pedagogik.

Kontaktinformation
Lars Kristén, universitetslektor pedagogik, 035-16 72 15, lars.kristen@hh.se

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Bättre idrottsredskap för barn

 lästid ~ 1 min