Artikel från Uppsala universitet
25 maj 2015

För tidigt födda barn har försämrad funktion i ögats tappar och stavar

För tidigt födda kan barn kan drabbas av en sjukdom på näthinnan som kan påverka deras syn. Men även för tidigt födda som inte fått sjukdomen kan få problem med ögonen. I en avhandling från Uppsala universitet visar Hanna Åkerblom att fotoreceptorernas funktion i näthinnan är reducerad hos för tidigt födda barn.

För tidig födelse har konsekvenser på många olika plan när ett barn växer upp, och ögonen och synen är inget undantag. Det är väl känt att för tidigt födda barn har påverkade synfunktioner såsom nedsatt synskärpa, påverkade synfält och ökad förekomst av skelning och brytningsfel, jämfört med barn födda i normal tid. En orsak till detta kan vara så kallad ”retinopathy of prematurity”, ROP, en näthinnesjukdom som drabbar de minsta och sjukaste barnen och kan leda till allvarlig synpåverkan om den inte upptäcks och behandlas i tid.

De barn som endast har haft en mild form av ROP eller inte drabbats alls, kan dock också få bekymmer med sina ögon och sin syn, och orsaken till detta är inte helt känd. I sin avhandling har Hanna Åkerblom, specialistläkare och doktorand vid institutionen för neurovetenskap undersökt näthinnans struktur och funktion med olika metoder hos en grupp för tidigt födda barn i skolåldern och jämfört med barn födda i normal tid.

Resultaten av studierna i avhandlingen visar att fotoreceptorernas (stavarna och tapparnas) funktion i näthinnan är reducerad hos för tidigt födda barn jämfört med kontrollerna. Den centrala delen av näthinnan, macula eller gula fläcken, är tjockare hos de prematurfödda barnen och funktionen i macula är reducerad.

– Dessa skillnader kan förklaras av att näthinnan till stor del utvecklas under just den andra halvan av graviditeten då dessa barn föds, och att den för tidiga födelsen påverkar den normala utvecklingen av fotoreceptorerna och den centrala näthinnan. I vårt material kunde vi dock inte visa något samband mellan nedsatt synskärpa och de uppmätta förändringarna i näthinnan, säger Hanna Åkerblom.

Förhoppningsvis kan resultaten i avhandlingen, tillsammans med framtida forskning, bidra till en ökad förståelse för de olika synproblem som man funnit hos för tidigt födda barn. I en förlängning hoppas forskargruppen också att ökad kunskap kan bidra till att finna metoder och behandlingar som kan förhindra näthinneförändringar som eventuellt leder till nedsatta synfunktioner hos denna grupp av barn.

Läs avhandlingen Retinal morphology and function in prematurely-born children at school age i fulltext. 

Kontaktinformation
För mer information kontakta Hanna Åkerblom, tel: 0734-369323, e-post: Hanna.Akerblom@neuro.uu.se

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera