Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2015

Moderkakans funktion undersöks med modern MR-teknik

I en avhandling har läkaren och doktoranden Sara Sohlberg studerat genomblödningen i moderkakan under pågående graviditet. Resultaten visar att undersökningar med hjälp av MR-teknik har potential att bidra med viktig information vid bedömning av kvinnor med misstänkt dåligt fungerande moderkaka och tillväxthämmade foster.

Sara Sohlberg har studerat moderkakans funktion och bland annat genomblödningen i moderkakan med magnetkamera-teknik (MR). Drygt 50 gravida kvinnor, med havandeskapsförgiftning, tillväxthämmade foster eller normala graviditeter har deltagit i studierna. Havandeskapsförgiftning och tillväxthämning är allvarliga och vanligt förekommande komplikationer hos gravida kvinnor. Båda tillstånden är starkt kopplade till en dåligt fungerande moderkaka.

Kunskapen om moderkakans funktion är begränsad eftersom den är svårstuderad. Röntgenstrålning, kontrastmedel och invasiva metoder kan av säkerhetsskäl inte användas under pågående graviditet. MR-tekniken däremot baseras på magnetfält och radiovågor och har inga kända risker för mamman eller fostret. MR-tekniken används redan kliniskt under graviditet, bland annat vid kartläggningen av misstänkta missbildningar hos foster.

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka om mätning av genomblödningen i moderkakan kan bidra vid bedömning av foster med tillväxthämning och misstänkt dåligt fungerande moderkaka. Syftet har också varit att undersöka om genomblödningen i moderkakan förändras med ökande graviditetslängd vid normal graviditet och om den skiljer sig mellan kvinnor med havandeskapsförgiftning i tidig respektive sen graviditet jämfört med kvinnor med normal graviditet.

Studierna visar att genomblödningen i moderkakan är starkt kopplad till ultraljudsbaserade, indirekta mått på moderkakans funktion som skattad fostervikt, flöden i blodkärl till livmodern och fostret och barnets födelsevikt. Studierna visar också att kvinnor med tillväxthämmade foster har lägre genomblödning i moderkakan än kvinnor med normala graviditeter och att genomblödningen i moderkakan är lägre vid tidig preeklampsi och högre vid sen preeklampsi än vid normal graviditet. Slutligen visar studierna att genomblödningen i moderkakan avtar med ökande graviditetslängd i normal graviditet.

Avhandlingen visar att undersökningar av genomblödningen i moderkakan med hjälp av MR-teknik har potential att bidra vid bedömning av kvinnor med misstänkt dåligt fungerande moderkaka och tillväxthämmade foster. 

MR-tekniken öppnar nya möjligheter för kartläggning av moderkakans funktion under pågående gravditetet. Den diffusionsviktade MR-teknik som studierna i avhandlingen är baserade på, är en lovande metod som bara tar fyra minuter att utföra.

FAKTA
Avhandlingen Placental Function, an Epidemiological and Magnetic Resonance Study försvarades den 27 februari. Avhandlingen kan laddas ner I fulltext.

Sara Sohlberg är utbildad till läkare vid Uppsala universitet och arbetar till vardags som läkare på kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset.

Kontaktinformation
Sara Sohlberg, e-post: sara.sohlberg@kbh.uu.se tel: 0707-436353

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera