Artikel från SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2014

Livschanser kan avgöras i mammas mage

Ökad kunskap behövs om vilka åtgärder som på ett effektivt sätt kompenserar för en sämre start i livet, exempelvis till följd av för tidig födsel eller andra hälsoproblem under barns tidiga utveckling.

Detat är en av slutsatserna i SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder skriven av nationalekonomen fil.dr Peter Nilsson som undersökt effekterna av perioden november 1967 till och med juni 1968. Då blev det i Göteborg och Bohus län samt Värmlands län lagligt att köpa starköl i livsmedelsbutiker. Som en följd av legaliseringen ökade alkoholkonsumtion i dessa län.

Det är väl känt att omständigheter under graviditeten påverkar barnets hälsa vid födseln. Peter Nilssons undersökning är dock den första studie som har analyserat vad effekterna av alkoholtillgänglighet under fosterstadiet får för effekt på arbetsmarknadsutfall och produktivitet i vuxen ålder. Några viktiga skillnader för barnen som exponerades för försöket under tidig graviditet, jämfört med icke-exponerade barn i samma län och barn födda i övriga delar av landet, är:

• Barnen som exponerades för försöket under tidig graviditet har som vuxna i genomsnitt betydligt lägre arbetsinkomster, löner och utbildning. Vid 32 års ålder hade de exponerade barnen i genomsnitt 24 procent lägre inkomster än den grupp som inte exponerats.

• Effekter på arbetsinkomster är särskilt markanta bland dem med inkomster under medianen. Främst förefaller detta bero på en minskad sannolikhet att vara sysselsatt.

• Effekter på arbetsinkomster är större bland pojkar än bland flickor. Pojkarna hade även en lägre sannolikhet att avsluta sin gymnasieutbildning.

Ekonomiskt perspektiv på tidiga investeringar i barn
Studiens resultat visar på att behovet av investeringar tidigt i barns liv är av yttersta vikt, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– I det här fallet handlar det om de långsiktiga effekterna av miljön under en av de mest känsliga perioderna i barnets utveckling. Dessa effekter verkar primärt drivas av försökets påverkan på miljön i fosterstadiet, snarare än på uppväxtmiljön. Det behövs mer forskning om betydelsen av tidiga insatser för människors framtida livschanser och vilka åtgärder som kan kompensera för en sämre start i livet, säger Peter Nilsson.

FAKTA
SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder ingår i SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser. Ladda ner rapporten här. (PDF 270 KB). Författare Peter Nilsson, fil.dr, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. För analys, slutsatser och förslag i SNS forskningsrapporter svarar helt och hållet rapportens författare. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera