15 oktober 2014

Förskolebarn fångar strömtjuvar

I dagarna startade den andra testperioden i projektet FörskoleVis där förskolebarn letar efter strömtjuvar i förskolan. Till sin hjälp har de och förskolepedagogerna ett handledningsmaterial och ett digitalt verktyg som hjälper dem att hitta vilka apparater som använder mest el. Läs mer på www.forskolevis.se

Syftet med projektet FörskoleVis är att barn och förskolepedagoger tillsammans ska kunna se och förstå vad energi är och hur mycket energi de använder i förskolan. De kommer därför att bli medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energianvändningen – och göra energikloka val.

Redan i våras genomfördes första pilotperioden när materialet testades i de fem förskolorna som är med i projektet. Hittills har responsen från barnen och personalen i förskolorna varit mycket positiv, och de flesta tycker att materialet är roligt och intressant att använda. En av de deltagande förskolepedagogerna säger så här om projektet:

– Jättekul och få vara i detta pilotprojekt och även kunna påverka vad som ska vara med. Det känns jätteviktigt att få jobba med detta tillsammans med barnen!

De synpunkter som kom in från förskolorna i våras, har tagits till vara och använts för att uppdatera handledningsmaterial och digitalt verktyg till pilotperiod 2 som precis startat. För att kunna se om och vilken effekt konceptet har på elanvändningen, mäts samtidigt elanvändningen i förskolorna. Mätresultatet visar på en lägre elanvändning under pilotperiod 1 än under referensperioden, vilket är fantastiskt kul!

– Om barn lär sig att fånga strömtjuvar redan som små så kommer de antagligen fortsätta att vara medvetna och energikloka som vuxna, säger Kristina Fyhr, projektledare för FörskoleVis på SP.

FAKTA
Konceptet utvecklas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Interactive Institute Swedish ICT och GR Utbildning samt pilotförskolor i Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.

Läs mer på www.forskolevis.se

Projektet pågår till och med våren 2015 och det digitala verktyget och handledningsmaterialet ska därefter spridas så att det kan användas av fler förskolor i landet.  

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen (tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval) och de deltagande kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera