Artikel från Centrum för idrottsforskning

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2014

Effekten av mer idrott i skolan ska undersökas

Miljonsatsningen från Centrum för idrottsforskning går till att utveckla det mycket uppmärksammade Bunkefloprojektet i Malmö. Projektet har visat att daglig motion och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och utvecklar motoriken hos skolbarn.


Bidraget på tre miljoner kronor gör det möjligt att undersöka om mer fysisk aktivitet i skolan också har effekt på längre sikt. Forskarna bakom Bunkefloprojektet ska nu därför följa barnen högre upp i åldrarna.

– Den här forskningen är viktig för både idrotten och samhället. Vi på CIF ser att forskarna kring Bunkefloprojektet har stora möjligheter att ta fram värdefull kunskap som kan ha stor genomslagskraft i arbetet med att få barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Forskningen är därför mycket viktigt ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv, säger Christine Dartsch föreståndare vid Centrum för idrottsforskning.

– Med detta nya stöd från CIF kommer vi ha möjligheter att slutföra studien och se om den ökade skolgymnastiken verkligen gav upphov till de positiva effekter vi hoppats på, säger Magnus Karlsson, professor vid ortopediska kliniken Malmö och ansvarig för studien.

Bunkefloprojektet har pågått sedan 1999. Där ingår över 4 000 barn som forskarna har följt under grundskoletiden. Hälften av barnen har haft daglig skolgymnastik, medan den andra halvan har fortsatt med 1-2 lektionstimmar per vecka.

Svenska barns skolresultat sjunker enligt den internationella PISA-undersökningen. Forskning visar samtidigt att ungdomars kondition och muskelstyrka har blivit sämre, vilket får konsekvenser för hälsan och för skolresultaten. CIF:s satsning på Bunkefloprojektet kommer att pågå i tre år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera