Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Samarbete med Kongo om utsatta kvinnor

Ett forskningssamarbete kring kvinnor som utsatts för sexuellt våld mellan ULPGL i Goma i östra Kongo och Örebro universitet har fått stöd från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint) med 800 000 kr. Samtidigt har Stint också gett stöd till ett samarbetsprojekt med ILU i Bujumbura i Burundi, som tog sin början när forskare från de tre universiteten möttes i Burundi.

– Det är roligt att vi bland 107 sökande är ett av 12 projekt som beviljats pengar i den här utlysningen, säger docent Annsofie Adolfsson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, IHM. Medsökande i projektet är universitetslektorerna Berthollet Kaboru och Gunnel Andersson.

Samarbetet mellan Örebro och Gomauniversitetet med det långa namnet Université Libre des Pays des Grand Lacs ska undersöka vilken betydelse det har att öka kompetensen hos sjukvårdspersonal, som möter kvinnor som utsatts för sexuellt våld.

– I en pilotstudie kunde vi konstatera att personalen saknade både utrustning och kunskaper för att bemöta de här kvinnorna på ett bra sätt. Pengarna från Stint innebär att vi kan gå vidare med olika möten, engagera doktorander och förbereda den mer omfattande datainsamlingen, berättar Berthollet Kaboru.

Ledarskap i Burundi
När han och Annsofi Adolfsson förra året skulle träffa personer från ULPGL kunde detta inte ske i Kongo på grund av säkerhetsläget där. I stället blev professor Bosela Eale vid International Leadership University (ILU) i Bujumbura värd för mötet.

– Det ledde i sin tur till ett samarbete mellan ILU och oss i Örebro, säger Berthollet Kaboru. ILU är starka när det gäller ledarskapsutbildning och har utbildningar som lämpar sig för vår sjuksköterskeutbildning. Ledarskapet är viktigt för sjuksköterskor och sista terminen läser de det. Den utbildningen skulle de kunna göra i Burundi och samtidigt få internationell praktik. Örebro universitet kan i utbyte till exempel erbjuda masterstudenter från Burundi kurser i psykologi och socialt arbete.

Häromdagen fick Berthollet Kaboru besked från Stint att även detta projekt fått stöd med 150 000 kr.

– Det är ett initieringsbidrag, vi ska bygga ett samarbete, som också omfattar ett visst stöd för deras it-kapacitet.

EKO-modell i ny bok
När det gäller projektet i Kongo för att forska kring hur man bäst stöder våldsutsatta kvinnor, bygger det på metoder som Annsofie Adolfsson forskat mycket kring. Nyligen har den forskningen resulterat i boken EKO-modellen, en handbok om förlorad graviditet. Det är en bok som vänder sig till personal inom svensk vård som möter kvinnor som förlorat sina barn under graviditeten.

– Boken är anpassad till svenska förhållanden, men forskningen som ligger till grund för den är tillämplig och går att anpassa även till afrikanska förhållanden, säger hon. Det handlar om att möta kvinnor i utsatta situationer, att de ska känna sig välkomnade och ett välbefinnande. EKO står för empati, kunskap och omvårdnad och det är det som är en grund för arbetet även om miljöerna är väldigt olika.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera