Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2014

Depressiva symptom under tidig graviditet kan vara tecken på familjevåld

Minst 90 kvinnor i Malmö/Lund-området utsätts varje år för partnervåld under sin graviditet. Det visar ny forskning från Malmö högskola. Hafrún Finnbogadóttir har undersökt gravida kvinnors utsatthet för familjevåld.

– Att minst 90 gravida kvinnor i närområdet utsätts för våld under sin graviditet varje år är allvarligt. Våldet – oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt – är en kränkning mot kvinnan, samtidigt sätter det minst två liv på spel – kvinnans och det ofödda barnets, säger Hafrún Finnbogadóttir, forskare vid Malmö högskola, som på fredag disputerar med avhandlingen ”Exposure to domestic violence during pregnancy”.

Kämpar för att överleva
Finnbogadóttir har bland annat intervjuat kvinnor som varit utsatta för partnervåld under graviditeten.

– Kvinnorna befinner sig i en mycket svår situation. Många beskriver det som att de är fångade i en labyrint och inte kan finna vägen ut, berättar Finnbogadóttir.

Graviditeten för de våldsutsatta kvinnorna handlar om att överleva för det ofödda barnets skull. Kvinnorna är mycket ovilliga att lämna partnern eftersom de tror att det kan förvärra situationen, till exempel genom att våldet eskalerar.

– De finner strategier för att skydda sig och barnet, till exempel att göra som partnern vill, inte reta upp eller irritera honom.

Viktigt att få tidig hjälp
Mörkertalet vad gäller familjevåld är stort. Samtidigt vet man att det är viktigt att den som är utsatt får stöd och hjälp så snart som möjligt. Finnbogadóttir menar att barnmorskor är speciellt lämpade att identifiera utsatta gravida kvinnor eftersom barnmorskan träffar kvinnan kontinuerligt under en längre tid.

Inte självklart att ställa frågan
Att rutinmässigt ställa frågan om familjevåld är i allra högsta grad en etisk fråga och kan ha fler negativa än positiva effekter. Barnmorskan bör därför ha indikation på att något inte är som det ska innan hon – på ett empatiskt vis – frågar om det förekommer våld i hemmet.

– Min forskning visar att depressiva symptom är sju gånger så vanligt bland de kvinnor som utsätts för familjevåld under sin graviditet. Möter du, som barnmorska, en gravid kvinna med depressiva symptom bör du vara observant, säger Finnbogadóttir och påpekar att även sömnsvårigheter kan vara indikation på familjevåld.

Fyra av tio kvinnor har erfarenhet av våld
– Närmare 40 procent av de gravida kvinnor som ingår i min studie har någon gång i livet varit utsatta för våld, säger Finnbogadóttir.

De kvinnor som har historik om övergrepp, är födda utanför Norden eller har en partner som är född utanför Norden är överrepresenterade när det gäller familjevåld.

Barnmorskor saknar kunskap och stöd
Finnbogadóttirs forskning visar dock att barnmorskorna saknar såväl kunskap som stöd för att kunna ta hand om våldsutsatta gravida kvinnor.

– Förutom utbildning behövs det riktlinjer och handlingsplaner för att barnmorskan på bästa vis ska kunna stödja och hjälpa kvinnan.

Med hjälp av sina forskningsresultat har Finnbogadóttir tagit fram en teoretisk modell som kan användas av barnmorskor och vårdpersonal för att ta fram och implementera förebyggande handlingsprogram.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera