Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2014

Ny behandling hjälper infertila kvinnor att bli gravida

Flera infertila kvinnor har lyckats bli gravida och ett barn har fötts genom en ny behandling som forskare i Japan utvecklat baserat på forskningsrön av professor Kui Liu, vid Göteborgs universitet.

Runt en procent av kvinnor i fertil ålder är drabbade av att inte kunna få barn genom primary ovarian insufficiency (POI). Detta beror på att äggen är små och omogna och inte kan utvecklas till mogna ägg som kan befruktas.

Grunden till framgångsrik infertilitetsbehandling
Nu har forskare i Kawasaki i Japan utvecklat en ny behandling som baserats på professor Kui Lius ursprungliga fynd. Med hjälp av behandlingen har man nu lyckats få flera infertila kvinnor att bli gravida och ett barn har fötts.

– Det verkar vara så att det i Japan är lättare att få de etiska tillstånd som krävs för att utveckla och applicera denna metod på patienter. Här i Sverige har vi hittills bara kunnat använda djurmodeller än så länge. säger professor Kui Liu, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Tagit fram ny metod för befruktning
Professor Lius urspungliga upptäckt har visat vad som bromsar utvecklingen av små, omogna ägg. Kui Lius forskargrupp har sedan utvecklat upptäckten och med möss som modell tagit fram en metod som gör att små ägg kan behandlas och sedan användas till befruktning.

Nu har forskning, som letts av professor Aaron Hsueh vid Stanfords universitet och som utförts i Kawasaki i Japan, använt en liknande metod för att behandla 27 patienter som är infertila genom primary ovarian insufficiency (POI). För fem kvinnor fick forskarna fram befruktningsbara ägg.

En av dessa kvinnor, som var 29 år vid tiden för behandling, har nu fött en frisk pojke på 3,3 kg efter 37 veckors graviditet. Ytterligare en kvinna är för närvarande gravid och de tre kvarvarande kvinnorna är också i olika stadier av graviditet. Forskningsteamet hoppas nu att behandlingen i slutändan ska lyckas i 30 procent av fallen.

– Jag tror att den här behandlingen kommer att vara framgångsrik och även utvecklas i Europa och USA med tiden, enbart på grund av det stora antalet kvinnor som är drabbade av infertilitet, säger Professor Kui Liu.

Trigger är nyckeln
Nyckeln i denna behandlingsmetod är att ge de små äggen en trigger för att få dem att växa. Äggstocksvävnaden från patienterna delas i mindre bitar och behandlas sedan i Pten inhibitor. Pten inhibitorn gör att PI3K signalvägen aktiveras och detta i sin tur gör att äggen kan växa. Pten och PI3K signalvägens betydelse kunde professor Lius grupp påvisa i en studie som publicerats i Science 2008. Liknande studier med Pten inhibitor har utförts av professor Lius grupp med resultatet att man kunnat få fram levande möss från omogna ägg.

– Det här är antagligen ett av fallen där det gått fortast i omvandlingen från grundforskning till en framgångsrik klinisk behandling, något som gör oss mycket glada. Givetvis kommer det krävas mer arbete innan den här behandlingen rutinmässigt kan användas på patienter i Sverige och Europa, men arbetet kommer förhoppningsvis inte att ta alltför lång tid.

Studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ameria (DOI: 10.1371/journal.pone.0039034).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera