Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2014

Mödradödlighet drabbar olika i Sverige

I Sverige är dödsfall bland kvinnor i samband graviditet och förlossning mycket låg. Men i en studie vid Uppsala universitet framkommer att risken är flerfaldigt högre för kvinnor födda i låginkomstländer än bland svenskfödda kvinnor. En orsak kan vara brister i kommunikationen.

Varje dag dör mellan 700 och 800 kvinnor i världen i samband med graviditet och förlossning. Nittionio procent dör i låginkomstländer. I Sverige dör i genomsnitt sex kvinnor per år. Även om dessa fall är mycket få innebär varje mödradödsfall en katastrof för familjen och berör många andra, inte minst inblandad vårdpersonal. Mer än var femte barn som föds i Sverige idag har en mamma som är född i ett annat land.

Annika Esscher, specialist i gynekologi och obstetrik och avdelningsläkare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, har i sin avhandling granskat 75 journaler till mödradödsfall som inträffat i Sverige under åren 1988 till 2010. Hon fann att brister i vården drabbade både svensk- och utlandsfödda, men var vanligare bland de utlandsfödda kvinnorna.

– Det fanns ett samband mellan den högre risken för mödradöd och kommunikationsproblem. I flera av de dödsfall som inträffade bland kvinnor som inte talade svenska hade inte professionell tolk använts, och detta orsakade ibland fördröjningar i diagnostik och behandling som kunde ha bidragit till det tragiska utfallet, säger Annika Esscher.

Självmord i samband med graviditet och förlossning är ovanligt, men tre till fyra fall inträffar i Sverige varje år. Psykisk sjukdom kan försämras eller debutera i samband med graviditet och förlossning. Avhandlingen visar att tre fjärdedelar av de kvinnor som begick självmord under graviditet och året efter förlossning hade en känd psykiatrisk sjuklighet, som inte alltid fångats upp av mödravården. I en fjärdedel av självmorden fanns inga signaler till psykisk ohälsa dokumenterade mödravårds- eller förlossningsjournalerna

– Mödradödligheten i samband med graviditet och förlossning är mycket låg i Sverige. Även om inte alla dödsfall går att undvika, kan en sådan här studie belysa brister i sjukvården och förhoppningsvis leda till förbättrad vård för den enskilda kvinnan.

Länk till artikeln: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:690761

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera