Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2014

Nu mäts förskolors elanvändning i FörskoleVis

I projektet FörskoleVis ska barn och förskolepedagoger tillsammans kunna se och förstå vad energi är och hur mycket energi de använder i förskolan. De kommer därför att bli medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energianvändningen – och göra energikloka val. Första etappen med referensmätningar har nu startats.

Konceptet utvecklas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Interactive Institute Swedish ICT och GR Utbildning samt pilotförskolor i Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.

I de 6 pilotförskolorna har nu en referensmätning av förskolornas elanvändning påbörjats och kommer att pågå tom februari 2014. Därefter introduceras FörskoleVis koncept i förskolorna under en längre testperiod. Den uppmätta elanvändningen under referensmätningen kommer att jämföras med den elanvändning förskolorna har under testet av FörskoleVis koncept. Detta för att se hur stor effekt användningen av utbildningsmaterialet och det digitala verktyget har på förskolornas totala elanvändning.

– Tidigare studier om visualisering gällande energianvändning har främst fokuserat på hushåll, vilka visar en besparingspotential på ungefär 20 procent av elanvändningen. Det ska bli intressant att se hur mycket konceptet bidrar till ökad energikunskap och minskad elanvändning i förskolan! Säger Carolina Dolff, projektledare för FörskoleVis på SP.
I Göteborgs Stad deltar Lokalförvaltningen tillsammans med Skogshyddegatans förskola i Örgryte-Härlanda i satsningen.

– Det är ett tillfälle för oss att få reda på mer om hur vi använder elen i förskolan och inte minst vara med och påverka hur ett inspirerande pedagogiskt material tas fram på temat energi. Det ska bli spännande att testa konceptet i vår! Säger Maria Lönnergård, förskolepedagog.
Parallellt så genomförs även ett test i en förskola i Oskarshamn där elanvändande utrustning, så som torkskåp, kyl och frys, byts ut till bästa tillgängliga (energisnåla) produkter. Detta för att även utreda potentialen för minskad elanvändning genom att bara byta till energisnål utrustning.
Projektet pågår tom juni 2015 och det digitala verktyget och handledningsmaterialet ska därefter spridas så att det kan nyttjas av fler förskolor i landet.  

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen (tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval) och de deltagande kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.

Läs mer på www.forskolevis.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera