Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2013

Kaffe bromsar avskogning i Etiopien

Bergsregnskogarna i Etiopien minskar ständigt i area på grund av expansion av åkermark. I en studie visar forskare att avskogningen har gått mycket långsammare där kaffe odlas i skuggan av träd på 1500-2000 meter över havet än på högre höjder i landskapet där det är för kallt för kaffe att växa.

Bergsregnskogarna i Etiopien minskar ständigt i area på grund av expansion av åkermark. I en studie som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften Conservation Biology visar Kristoffer Hylander från Stockholms universitet och hans medförfattare att expansionen av jordbruksmark in i skogsområdena varierar med höjd över havet. Det visar sig att avskogningen har gått mycket långsammare där kaffe odlas i skuggan av träd på 1500-2000 meter över havet än på högre höjder i landskapet där det är för kallt för kaffe att växa.

Studien visar hur många små beslut över lång tid och stor yta har påverkat utvecklingen av skogstäcket i hela landskapet och att kaffe har spelat och spelar en nyckelroll. Enligt ett flertal andra studier finns dock stora hot mot skogarna även på altituder där kaffe kan växa. Kaffeodlingen i dessa skogar påverkar mångfalden av växter och djur negativt, även om många träd lämnas kvar som skugga. Det finns även ett ökat intresse för att exploatera dessa skogar för mer storskalig kaffeproduktion i form av moderna kaffeplantager.

– Kaffeproduktion i Etiopien är positivt för biologisk mångfald i och med att avskogningen bromsas på altituder där kaffe kan växa, men också negativt i och med att dessa skogar också exploateras i hög grad, om än inte lika drastiskt, säger Kristoffer Hylander vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Eftersom kaffe är en så stor produkt på världsmarknaden kan produktionen av kaffe ge mycket storskaliga effekter på lokal och regional biodiversitet. Många av de kaffeproducerande länderna har en unik och hotad biodiversitet, men också en befolkning beroende av inkomsterna från kaffeproduktionen.

– Det är viktigt att alla aktörer i kaffebranchen ökar sin kunskap om kaffets både positiva och negativa påverkan på tropisk biodiversitet. En sådan insikt är viktig att ha för att på bästa sätt kunna ta vara på möjligheterna att kombinera kaffeproduktion och bevara biodiversitet, säger Kristoffer Hylander.

Artikel i tidskriften Conservation Biology: Effects of coffee management on deforestation rates and forest integrity

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera