Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2013

Inflammation kopplas till tankeförmåga och depression vid Parkinson

Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen.

Genom att studera ryggvätskan hos parkinsonpatienter har forskare vid Lunds universitet nu för första gången kunnat visa på en stark koppling mellan inflammation i hjärnan och icke-motoriska symptom.

Studien, som publiceras i tidskriften Brain, Behaviour, and Immunity, utgör den första omfattande kontrollstudien där forskare tittat på nivåskillnader av inflammatoriska markörer i ryggvätskan hos såväl personer med Parkinsons sjukdom som en grupp friska individer. Resultaten visade att den högsta inflammatoriska aktiviteten fanns hos just de patienter som led av de mest allvarliga depressiva och kognitiva symptomen.

– Vi har nu kunnat fastslå att höga nivåer av inflammatoriska ämnen i ryggvätskan är kopplat till mer uttalade symptom på depression, trötthet och kognitiv nedsättning hos patienter med Parkinsons sjukdom. Detta innebär att vi nu kan gå vidare för att mer i detalj studera orsakssambanden mellan inflammation och särskilda symptom, säger försteförfattaren till studien, Daniel Lindqvist, post doc vid Lunds universitet och ST-läkare i psykiatri.

Depression, trötthet och försämrad kognition vid Parkinsons sjukdom är ofta svårt att behandla. Oskar Hansson, forskargruppsledare, hoppas att resultaten kan utgöra en viktig byggsten för vidare forskning med sikte på nya terapier.

– Resultaten är mycket intressanta men det är idag för tidigt att till exempel rekommendera anti-inflammatoriska läkemedel vid Parkinsons sjukdom, sådana studier saknas ännu. Men vi arbetar naturligtvis för att nå dit. Fynden kan på sikt bana väg för framtida behandlingar som riktar in sig specifikt på depressiva och tankemässiga symptom vid Parkinsons sjukdom, säger Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus.

FAKTA
Artikeln: Cerebrospinal fluid inflammatory markers in Parkinson’s disease – Associations with depression, fatigue, and cognitive impairment.
Författare: Lindqvist D, Hall S, Surova Y, Nielsen HM, Janelidze S, Brundin L, Hansson O.
Brain, Behaviour, and Immunity. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23911592

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera